Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Jún 2023

Novela zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. mája 2023 schválila zákon č. 211/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Sl...

Platenie kartou komfortnejšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Klienti finančnej správy môžu už od februára tohto roka dane po novom platiť komfortnejšie. Cez portál finančnej správy (PFS) bolo odvtedy zrealizovaných už 3119 platieb v sume viac ako 2,17 milióna eur. Najčastejšie klienti online uhrádzali daň z...

Pod dozorom colných úradov sú aj CBD cigarety

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Na slovenskom trhu môžeme pozorovať zvýšený záujem verejnosti o výrobky obsahujúce látku cannabidiol, známu pod skratkou CBD. K zvýšenej popularite prispel aj fakt, že spomínaná látka je s účinnosťou od 1. mája 2021 vyradená zo zoznamu psychotropn...

Mimoriadne o 10,1 % sa zvyšujú úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne o 10,1 % zvýši úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom...

Od júla sa maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o 91 € a dávka garančného poistenia o 279 €

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako 91 € mesačne a dávka garančného poistenia ...

POS terminály u daňových exekútorov fungujú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu nedoplatku takýmto spôsobom je celková evidovaná výška n...

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v nár...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.