Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Mimoriadne o 10,1 % sa zvyšujú úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne o 10,1 % zvýši úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, úrazové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Poberatelia úrazových rent a pozostalostných úrazových rent nemusia o nič žiadať

Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume v júli 2023. Ich sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia týchto dávok nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom júla.

Ako sa zvýšia maximálne sumy niektorých úrazových dávok

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky  bude od 1. júla 2023 predstavovať 72 835,40 eura. Rovnako sa na 72 835,40 eura zvyšuje aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením od 1. júla 2023 bude 36 418,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. júla 2023 bude vo výške 3 643,00 eura. Na hodnotu 3 643,00 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Sociálna poisťovňa za mesiace január – apríl 2023 vyplatila viac ako 26 tisíc úrazových rent a 560 pozostalostných úrazových rent. Ďalších približne 250 vyplatených dávok sa týkalo jednorazového odškodnenia a nákladov spojených liečením alebo pohrebom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.