Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Apríl 2023

Výber toho naj... z apríla

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

V tejto aktualite vám prinášame rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za mesiac apríl.

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, po novom ho bude poberať viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. júla 2023 menia sumy minimálneho ...

Spĺňate podmienky na odpustenie penále? Generálny pardon 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa už na subjekty, ktoré splnili podmienky, uplatňuje generálny pardon. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť vyrovnať si svoje záväzky a dosiahnuť odpustenie penále z d...

Počas marca sme zistili 165 porušení zákona o e-kase

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Kontrolóri finančnej správy v marci tohto roka preverili 517 podnikateľských subjektov, z toho 43 formou online monitorovania na mieste a 482 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v ...

Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľov, ktorí zaregistrovali svojich zamestnancov do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie pokračovalo aj po 31. decembri 2022, upozorňuje Sociálna poisťovňa, že musia oznámiť analytické údaje o svo...

Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

14. marca 2023 bolo zverejnené aktualizované Výkladové stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie.

Darovanie 2 % z daní, ako na to?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Aj v tomto roku majú daňovníci možnosť darovať neziskovým organizáciám, občianskym združeniam alebo nadáciám 2 % zo svojich daní. Ak ste fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá podala daňové priznanie, mohli ste tento príspevok urobiť priamo v daň...

Ochrana domáceho trhu s obilím

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

S cieľom ochrániť slovenský trh pred lacnejším obilím z Ukrajiny sa dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), jeho podriadených organizácií a finančnej správy na spoločnom postupe pri kontrolách obilia prich...

Dostali ste od Sociálnej poisťovne sms alebo e-mail? Môže sa vás týkať generálny pardon 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela upozornenia na možnosť využitia generálneho pardonu 2023. Tie subjekty, ktorých sa táto možnosť týka a Sociálna poisťovňa na ne eviduje kontakty, dostanú SMS, e-mail alebo správu do elektronickej schránky....

Od 1. apríla - zvýšenie sadzby spotrebnej dane na alkoholický nápoj (liehu)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1 080 € na hektoliter 100 % ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.