Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Počas marca sme zistili 165 porušení zákona o e-kase

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Kontrolóri finančnej správy v marci tohto roka preverili 517 podnikateľských subjektov, z toho 43 formou online monitorovania na mieste a 482 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 165 prípadoch. Najčastejším porušením zákona je naďalej neevidovanie tržieb.

Kontroly boli v marci tohto roka realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 165 prípadoch, čo predstavuje 34,16 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 31,91 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom naďalej najčastejšie porušujú zákon porušili tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 133 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 50.190 eur.

Zároveň sa potvrdzuje, že má zmysel uskutočňovať aj opakované kontroly. Celkovo bolo zrealizovaných 76 opakovaných kontrolných nákupov, a to u podnikateľov, ktorí v mesiaci január 2023 tržbu nezaevidovali. V 5 prípadoch bolo zistené rovnaké porušenie zákona.

Kontroly boli realizované aj v prípade 25 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou kontrolných nákupov bolo preverených 24 VRP (niektoré pokladnice boli monitorované aj kontrolované). Porušenie zákona bolo zistené v 17 prípadoch, za čo kontrolóri udelili pokuty vo výške 4 460 eur.

Príloha: Počet kontrol:

Obrázok: graf znázorňujúci počet kontrol podľa Colných úradov


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.