Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnanci môžu požiadať o ročné zúčtovanie do 17. februára

Kategória: Spravodajstvo

Z ročného zúčtovania a potvrdenia o zaplatení dane si občania vedia vypočítať 2 %, ktoré môžu poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

BRATISLAVA 14. februára (SITA) - Fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami, môžu už len do pondelka 17. februára požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si následne vedia vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, a tie poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Informovala o tom finančná správa. Pokiaľ však daňovník počas uplynulého roka odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a predloží o tom písomné potvrdenie, môže takýmto spôsobom poukázať až 3 % zo zaplatenej dane.

Ako ďalej uviedla finančná správa, ak si zamestnanec nerobí daňové priznanie sám, ale spracuje ho za neho jeho zamestnávateľ, môže zamestnanec daňovému úradu predložiť vyhlásenie o poukázaní 2 % alebo 3 % zaplatenej dane. V tomto vyhlásení je nutné uviesť, ktorej neziskovej organizácii majú daniari peniaze poslať. Následne musí zamestnanec vyhlásenie s prílohami predložiť daňovému úradu, a to najneskôr do 30. apríla 2014. 

Každý daňovník, ktorý sám podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013, teda napríklad živnostníci, sú oprávnení priamo v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % sa má poukázať určenej právnickej osobe. Takto vyplnené daňové priznanie a v ňom vyplnené a podpísané vyhlásenie doručí daňovník miestne príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2014. Pokiaľ má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa tak aj lehota na podanie vyhlásenia. 

Na základe novely zákona o dani z príjmov, ktorá vstúpila do platnosti od začiatku januára tohto roku, sa podiel zaplatenej dane zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Tento podiel zo zaplatenej dane v prípade fyzickej osoby musí byť vo výške najmenej troch eur a v prípade právnickej osoby v sume najmenej osem eur. Finančná správa taktiež upozornila, že ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zo zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu. Pokiaľ vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi podielu dane, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane automaticky zaniká. Na základe novely zákona sa odkladá takzvané postupné znižovanie percenta z podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie skončí do 31. decembra 2014, tak bude oprávnený aj naďalej poukazovať 2-percentný podiel zaplatenej dane.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.