Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

ŠFRB schválil na bývanie 38 mil. eur a na zateplenie 12 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Štátny fond rozvoja bývania k 11. aprílu tohto roka schválil 211 žiadostí o úvery na podporu bývania vo výške 37,72 mil. eur pre 8 668 bytov. V rámci vládneho programu zatepľovania fond k uvedenému dátumu schválil 12,21 mil. eur pre 62 žiadateľov a 2 535 bytov.

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) k 11. aprílu tohto roka priznal na podporu bývania 37,72 mil. eur pre 211 žiadateľov a 8 668 bytov. V rámci obnovy bytových budov z tejto sumy ide 36,31 mil. eur pre 182 záujemcov a 8 639 bytov. Ako ďalej vyplýva z informácií fondu, 27 žiadateľov dostane spolu 1,02 mil. eur na výstavbu 27 bytov a ďalší dvaja 88,2 tis. eur na kúpu dvoch bytov.

V rámci vládneho programu zatepľovania ŠFRB k uvedenému dátumu zároveň schválil 12,21 mil. eur pre 62 žiadateľov a 2 535 bytov. O finančnú podporu má pritom záujem skutočne 90 žiadateľov, ktorí chcú na zatepľovanie bytových a rodinných domov získať spolu 17,82 mil. eur. Fond má na tento účel v tomto roku k dispozícii 14 mil. eur. Zmluvy poslal všetkým 62 záujemcom s priznanou podporou, pričom obojstranne bolo podpísaných 25 zmlúv za 5,72 mil. eur. Do banky išlo osem zmlúv s priznanou podporou v banke 2,62 mil. eur pre 690 bytov.

O úvery na bývanie prejavilo záujem skutočne celkom 593 žiadateľov, ktorí chcú získať 110,52 mil. eur pre 15 803 bytov. Na podporu bývania v tomto roku mu zostáva ešte 20,75 mil. eur. Tohtoročný rozpočet fondu na podporu výstavby, obnovy a kúpy bytov je 131,89 mil. eur, pričom zmluvy za minulý rok, ktoré postúpili do banky v tomto roku, majú objem 622,83 tis. eur. Fond k spomínanému termínu poslal 175 klientom zmluvy v hodnote 29,68 mil. eur, z čoho obojstranne podpísaných bolo 111 zmlúv za 22,66 mil. eur. Do banky odoslal 67 zmlúv s priznanou podporou v banke 13,8 mil. eur pre 3 171 bytov.

Najväčší záujem je o podporu pri obnove bytových domov. Na tento účel chce 282 žiadateľov získať 60,54 mil. eur pre 14 138 bytov. Peniaze pre obnovu bytových budov sa v rámci úpravy rozpočtu fondu začiatkom apríla zvýšili z 30 mil. na 50 mil. eur. Záujem o úvery je v tomto prípade aj tak vyšší o viac ako 10 mil. eur.
Na výstavbu 1 059 nájomných bytov žiada 94 záujemcov 29,29 mil. eur. Prostriedky na tento účel bývania sa pre menší záujem, naopak, znížili o 25 mil. eur - zo 73,46 mil. eur na 48,46 mil. eur. Na kúpu 339 bytov chce 41 žiadateľov získať podporu 12,19 mil. eur. Pre zvýšený záujem sa peniaze na podporu kúpy bytov zvýšili o 5 mil. eur - z 10 mil. eur na 15 mil. eur. V rámci účelu výstavba bytov v bytových, rodinných alebo polyfunkčných domoch chce 175 záujemcov získať 6,98 mil. eur na výstavbu rovnakého počtu bytov. O podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb, na čo je určených 300 tis. eur, zatiaľ nepožiadal nikto.

Štátny fond rozvoja bývania v minulom roku odsúhlasil spolu 887 žiadostí o finančnú podporu v celkovej výške 139,68 mil. eur. Z týchto peňazí má byť postavených, obnovených, kúpených a zateplených celkom 18 410 bytov. Fond pritom schválil osemsto z 965 žiadostí o úvery v objeme 123 mil. eur na výstavbu, obnovu a kúpu 14 665 bytov. Fond tak na päť druhov podpory bývania takmer vyčerpal 125,82 mil. eur. Na zatepľovanie bytových a rodinných domov fond priznal podporu vo výške 16,68 mil. eur. Schválil tak 87 z 98 žiadostí na podporu zateplenia 3 745 bytov. Na tento účel mal fond k dispozícii 16,75 mil. eur.

V tomto roku môže ŠFRB poskytnúť na podporu výstavby, obnovy a kúpy bytov 131,9 mil. eur a na zatepľovanie 14 mil. eur. Spolu je to 145,89 mil. eur, z čoho na úvery je určených 145,46 mil. eur a na nenávratné príspevky 431,52 tis. eur. Približne tretinou sa na týchto zdrojoch podieľajú dotácie štátu vo výške 54,9 mil. eur. Najviac prostriedkov v rozpočte fondu je po jeho úprave vyhradených na obnovu bytových budov, a to 50 mil. eur. Na výstavbu nájomných bytov je určených 48,46 mil. eur, na výstavbu bytov v bytových domoch, rodinných domoch alebo polyfunkčných domoch 15,09 mil. eur, na kúpu bytov 15,04 mil. eur, na výstavbu zariadení sociálnych služieb 3 mil. eur a na obnovu takéhoto zariadenia 300 tis. eur.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.