Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Nadmerné odpočty dosiahli v minulom roku takmer 6 mld. eur

Kategória: Spravodajstvo

Medziročne tak objem vyplatených nadmerných odpočtov k dani z pridanej hodnoty klesol, a to o 444,9 mil. eur.

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Celková suma uplatnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH) za rok 2013 dosiahla 5,971 mld. eur. Medziročne tak objem vyplatených odpočtov poklesol, a to o 444,9 mil. eur. Objem vyplatených odpočtov na DPH totiž v roku 2012 predstavoval 6,416 mld. eur. Informovala o tom na svojom portáli finančná správa v analýze plnenia príjmov štátneho rozpočtu za uplynulý rok.

Daňové úrady sa v minulom roku, vrátane splátok dane z minulých rokov, podieľali na výbere DPH sumou 8,033 mld. eur, čo oproti roku 2012 predstavuje nárast o 5,29 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií finančnej správy, colné úrady prispeli do štátneho rozpočtu na DPH v objeme 2,673 mld. eur. Oproti výberu dane na colných úradoch z roku 2012 to predstavuje pokles o 22,57 mil. eur. Celkovo tak vyzbierali spolu daňové a colné úrady za rok 2013 na DPH, po zohľadnení vyplatených nadmerných odpočtov, príjmy na DPH vo výške 4,735 mld. eur. V porovnaní s rokom predtým tak tieto príjmy vzrástli o 427,62 mil. eur. 

V roku 2013 sa 52,98-percentami podieľalo na celkovej hodnote vyplatených nadmerných odpočtov top 30 daňových subjektov. Oproti roku 2012 to predstavuje nárast o 2,41 %. Na úhradách vlastnej daňovej povinnosti sa top 30 daňových subjektov podieľalo 20,78-percentami, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 0,41 %. 

Výber platieb DPH daňových úradov na kreditnej strane, na ktorej sú podľa finančnej správy evidované predovšetkým platby vlastnej daňovej povinnosti a v menšej miere doruby a sankcie, bol najvyšší v januári minulého roku. Platby vtedy dosiahli 804,86 mil. eur. Druhé najvyššie platby DPH zaznamenala finančná správa v októbri 2013, a to v objeme 717,13 mil. eur. Naopak, najnižšie príjmy z výberu tejto dane boli v marci, a to 546,66 mil. eur. 

Ako ďalej špecifikovala finančná správa, na debetnej strane príjmov štátneho rozpočtu, pod ktorou sa rozumejú predovšetkým vratky nadmerných odpočtov, dosiahli najvyššie hodnoty odpočty vo februári minulého roku v sume 586 mil. eur. Druhý najvyšší objem vratiek bol vyplatený v marci. Hodnota odpočtov vtedy dosiahla 511,06 mil. eur. Platby DPH, ktoré boli do štátneho rozpočtu vybrané daňovými úradmi, zaznamenali jedine vo februári pasívne saldo s hodnotou 18,82 mil. eur. Najvyššie aktívne saldo vykázali platby pod zohľadnení odpočtov v októbri, a to v sume 309,88 mil. eur. 

Colné úrady k výberu DPH prispeli najvýraznejšie v novembri minulého roka. Hodnota vyzbieraný platieb dane z pridanej hodnoty vtedy dosiahla 267,18 mil. eur. Druhú najvyššiu sumu colné úrady odviedli do štátneho rozpočtu v apríli, konkrétne 251,2 mil. eur. Naopak, najnižšiu sumu, 184,5 mil. eur vykázali colné úrady v januári 2013. 

Ročný rozpočet pre daň z pridanej hodnoty bol pre rok 2013 stanovený na úrovni 4,475 mld. eur. Skutočné plnenie platieb DPH so sumou 4,735 mld. eur však túto hodnotu prekročilo o 5,81 %.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.