Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zásoby a ich postavenie v štruktúre majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Jana Acsová Zdroj: sféra, a. s.

Zásoby v účtovnej závierke vykazujeme v rámci tzv. obežného majetku. Ide o súčasť aktív charakteristickú vysokou likvidnosťou. Likvidita a jej vykazovanie patrí medzi finančné ukazovatele vyjadrujúce platobnú schopnosť podniku. Vierohodnosť ukazovateľa však vo veľkej miere závisí od správnosti ocenenia zásob v účtovnej závierke.

Tvorba opravnej položky k zásobám

Zásoby, ktoré stratili odbyt, či využitie, zásoby, ktoré nie je možné predať za ceny evidované v účtovníctve, je potrebné v účtovnej závierke premietnuť v reálnom ocenení zodpovedajúcom ich čistej realizačnej hodnoteReálne ocenenie zásob dosiahneme znížením ich ocenenia zaúčtovaním opravnej položky. Nakoľko však opravná položka k zásobám nie je z hľadiska dane z príjmov pri tvorbe uznaným daňovým výdavkom, nie je v podnikateľskom prostredí obľúbená.

Zároveň však ide o náklad, ktorý ovplyvňuje výšku výsledku hospodárenia, na ktorom často finančne participuje vedenie a zamestnanci podniku, a teda ide aj o položku ovplyvňujúcu dividendovú politiku podniku. Všetky tieto aspekty sa podpisujú na tom, že zaúčtovaná suma nákladov na tvorbu opravnej položky často nezodpovedá reálnej korekcii ocenenia zásob a teda nejde o majetok zodpovedajúci vysokej kvalite likvidity. V závislosti o

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.