Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Medzinárodné zdaňovanie príjmov fyzickej osoby

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrel pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou organizáciou so sídlom v USA, ktorá pôsobí v krízových regiónoch (Irak, Macedónsko) a v ktorých vykonáva humanitárnu činnosť. Znamená to, že títo zamestnanci sú vysielaní do uvedených krajín. Príjmy vyplácal zamestnávateľ vždy zo štátu pôsobenia, teda zdroj príjmov bol Irak a Macedónsko. Potvrdenie o príjmoch vystavil zamestnávateľ (medzinárodná organizácia so sídlom v USA). Na základe potvrdenia o príjmoch zamestnancovi neboli zrazené žiadne odvody ani preddavky na daň z príjmov, pretože podľa ich tvrdenia ide o činnosť, ktorá je v štáte pôsobenia oslobodená od dane. Ak daná fyzická osoba dosiahla v predmetnom zdaňovacom období iba uvedené príjmy, musí ich priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (príjmy presiahli limit na podanie daňového priznania), alebo sú skutočne oslobodené od dane? Ak dané príjmy nie sú oslobodené od dane, ktorá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa uplatní pri daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby?

V súlade s § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) zdaniteľným príjmom daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta Slovenskej republiky) na území Slovenskej republiky je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Na účely aplikácie uvedeného ustanovenia je potrebné skúmať, či zmluva, na základe ktorej sú príjmy za humanitárnu činnosť (podľa poskytnutých informácií predpokladáme, že ide o závislú činnosť) na území Iraku a Macedónska vyplácané uvedenému rezidentovi Slovenskej republiky, má charakter medzinárodnej zmluvy.

Medzinárodnou zmluvou je písomný zmluvný dokument, ktorý Slovenská republika uzatvorila s jedným alebo s viacerými štát

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.