Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Legislatívne zmeny v oblasti DPH od roku 2023 a 2024

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Dňa 6. decembra 2022 bola v parlamente schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá s účinnosťou od 1. januára 2023 prináša legislatívne zmeny týkajúce sa dočasného zníženia sadzby DPH pre gastro sektor, vleky, lanovky a akvaparky, opravy základu dane pri neuhradených záväzkoch, odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach, pri krádeži zákonom vymedzeného tovaru a registrácie pre DPH po prekročení obratu.

Primárnym cieľom novely zákona o DPH bola oblasť nákupu tovarov a služieb prostredníctvom  e-shopov alebo digitálnych platforiem, ktoré zažívajú aktuálne veľký rozmach. Táto legislatívna úprava bude účinná až od roku 2024.

Aby legislatívne zmeny nadobudli účinnosť, musia byť ešte podpísané prezidentkou SR a zverejnené v Zbierke zákonov SR. Nižšie vám prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

Dočasné zníženie DPH pre gastro sektor, vleky, lanovky a akvaparky

Znížená sadzba DPH z 20 % na 10% sa uplatní na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby.

Oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb

Transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/284 sa s účinnosťou od 1.1.2024 zavádza oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb za účelom boja proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane.

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb budú povinní jednak viesť za každý kalendárny štvrťrok

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).