Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Rezort financií zváži udelenie daňovej amnestie

Kategória: Spravodajstvo

 

 

 

Daňová amnestia by mohla podľa ministerstva financií priniesť zvýšené príjmy do štátneho rozpočtu, viesť k návratu kapitálu zo zahraničia a odhaleniu zdrojov príjmov, ktoré boli doteraz daňovej správe neznáme.

 

 

 

Správa "DANE: Rezort financií zváži udelenie daňovej amnestie" rozšírená v druhom odseku o vyjadrenie hovorcu Ministerstva financií SR Radka Kuruca.

BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Ministerstvo financií zváži v rámci opatrení na zvýšenie efektívnosti výberu daní na Slovensku aj možnosť daňovej amnestie. Toto opatrenie, tak ako je uskutočňované v niektorých štátoch Európskej únie, by podľa rezortu mohlo priniesť zvýšené príjmy do štátneho rozpočtu, viesť k návratu kapitálu zo zahraničia a odhaleniu zdrojov príjmov, ktoré boli doteraz daňovej správe neznáme. "Opatrením by sa predchádzalo kráteniu daní v budúcnosti a zvýšila by sa ochrana konkurencieschopnosti čestných podnikateľov," uvádza ministerstvo v národnom programe reforiem, ktorý predložilo do pripomienkového konania.

Hovorca ministerstva financií Radko Kuruc pre agentúru SITA potvrdil, že ministerstvo v rámci pripravovaných opatrení zvažuje možnosť využitia daňovej amnestie, čiže inštitútu sebaudania. "O ďalšom postupe je v tejto chvíli predčasné sa vyjadrovať," dodal Kuruc.
Daňovú amnestiu si vyskúšalo napríklad Španielsko, ktoré chcelo v roku 2012 zvýšiť príjmy štátu o 2,5 mld. eur, no amnestia napokon nepriniesla ani polovicu cieľovej sumy. Amnestia sa vzťahovala na nezdanené príjmy za posledných päť rokov. Po ich priznaní sa mohli daňoví hriešnici vyhnúť sankciám po zaplatení dodatočnej 10-percentnej dane. Amnestia však nakoniec priniesla iba 1,2 mld. eur.

Možnosť udeliť daňovú amnestiu, uvádza rezort ako jedno z opatrení, ktorými chce vláda zvýšiť efektívnosť výberu daní. V druhej a tretej fáze akčného plánu boja proti daňovým podvodom chce kabinet Roberta Fica zaviesť napríklad povinnosť predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou. Toto riešenie by malo umožniť efektívnejší výber daní prostredníctvom analýzy detailných údajov z podnikateľskej sféry v reálnom čase a cielenejších daňových kontrol. "Pribudne povinný rating daňových subjektov informujúci o ich finančnej stabilite a daňovej spoľahlivosti. Finančné riaditeľstvo zabezpečí prepojenie svojich databáz so systémami bánk, stavebných úradov, registrami motorových vozidiel a obyvateľov, a mýtnym systémom a následne vykoná identifikáciu a analýzu rizík v správe daní a výberu subjektov na daňovú kontrolu," avizuje ďalšie opatrenia ministerstvo financií.

Slovensko sa podľa rezortu financií doteraz zásadnejšie nevenovalo riešeniu problematiky ochrany vnútroštátneho základu dane pred eróziou spôsobenou cezhraničným agresívnym daňovým plánovaním. Ministerstvo preto analyzuje, ktoré nástroje by boli pre Slovensko najužitočnejšie, a to v rámci agendy daňových rajov a pripravuje príslušnú legislatívu s predpokladanou účinnosťou od roku 2014 a organizačné zmeny platné už v priebehu roku 2013. "Opatrenia doplní analýza možností zabezpečenia automatického nahlasovania informácií zo strany finančných inštitúcií v SR finančnej správe o vykonaných transakciách nad určitú hodnotu plynúcich do iných krajín," dodáva rezort financií.

Vláda už avizovala aj spustenie výhernej lotérie pokladničných dokladov, s cieľom zvýšiť motiváciu zákazníkov požadovať za svoje platby doklad z elektronickej registračnej pokladne, a tým predchádzať daňovým únikom. "Lotériu bude organizovať štátna lotériová spoločnosť Tipos, a. s. prostredníctvom svojej siete a osvedčených komunikačných kanálov. Finančná správa a MF SR realizujú kampaň na zainteresovanie všetkých zamestnancov štátu a verejnej správy, aby pomáhali pri zlepšovaní výberu daní, od ktorého bude závisieť aj rast ich miezd," spresňuje ministerstvo financií.

Okrem už spomenutých opatrení chce vláda v daňovej oblasti zaviesť aj zdaňovanie nehnuteľností na základe trhovej hodnoty. Tento krok ministerstvo financií momentálne pripravuje a jednou z možností je, že pri zápisoch v katastri sa bude zbierať viac údajov o nehnuteľnostiach, napríklad ich predajné ceny. "Rýchlejšou alternatívou je, aby ľudia podávali daňové priznanie k nehnuteľnosti, kde budú zaznamenané aj jej charakteristiky. Možná je aj kombinácia obidvoch prístupov," uvádza rezort v národnom programe reforiem.
Rezort financií v národnom programe reforiem konštatuje, že jednou z hlavných priorít vlády Roberta Fica je konsolidácia verejných financií. A práve boj proti daňovým podvodom patrí podľa ministerstva pre vysoké daňové úniky na Slovensku k systémovo najvhodnejším riešeniam pre naplnenie konsolidačných cieľov.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.