Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Označenie predkontácie ku každej faktúre

Kategória: Články Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Internetový obchod má približne 3 000 vystavených faktúr mesačne. Účtovný doklad má obsahovať, okrem iného, aj informáciu o zaúčtovaní, resp. označenie účtov, na ktoré je transakcia zaúčtovaná. Musí internetový obchod „kontačné lístky“ lepiť na každú faktúru samostatne alebo stačí vytlačiť všetky „kontačné lístky“ za daný mesiac a priložiť ich k dokladom za daný mesiac?

Faktúra neobsahuje všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Účtovná jednotka môže požadované náležitosti na faktúru doplniť, alebo môže vytvoriť samostatný účtovný doklad a faktúrou k nemu zabezpečiť preukázateľnosť účtovného dokladu.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam. Podľa § 4 ods. 6 zákona o účtovníctve účtovná jednotka môže účtovné záznamy zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (súhrnné účtovné záznamy). Toto ustanovenie zákona umožňuje v prípade účtovných dokladov v písomnej forme tieto doklady združovať a spôsob zaúčtovania (predkontáciu) doložiť za skupinu účtovných dokladov, to znamená, že účtovná jednotka nemusí na každú faktúru doplniť označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ale postačuje aj súhrnný účtovný záznam, ktorý obsahuje označenie účtov, na ktorých sa skupina dokladov (napr. vystavené faktúry) za určité časové obdobie, zaúčtovala.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.