Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Čo prináša veľká novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri?

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s.

1. 10. 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá do sveta obchodných spoločností prináša viacero zmien. V tomto článku vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho.

Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Od 1. 10. 2020 je možné podať návrh na zápis údajov do obchodného registra už len v elektronickej podobe. Listinné formuláre týmto dňom zanikli a súdy ich viac nebudú akceptovať.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla

Jednou z významných zmien je tiež povinnosť zakladateľov spoločnosti predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti opatrený jeho úradne osvedčeným podpisom. V prípade, že má nehnuteľnosť viacerých vlastníkov, bude zakladateľom postačovať súhlas väčšiny z nich počítanej podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

Viac údajov o spoločníkoch

Kým doposiaľ postačovalo pri spoločníkoch spoločnosti uviesť v prípade fyzických osôb len ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb len názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa tento zoznam údajov rozširuje, a to za účelom presnejšej identifikácie týchto osôb. Pri fyzických osobách sa odteraz vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené a pri právnických osobách zas ich IČO. Existujúce spoločnosti sú povinné tieto údaje doplniť najneskôr do 30. septembra 2021.

Osoby, voči ktorým je vedená exekúcia

V zmysle novely Obchodného zákonníka sa zakladateľom, spoločníkom ani štatutárom spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže stať osoba, ktorá je ako povinná vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Potvrdenie údajov o organizačnej zložke

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).