Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zvýšenie súm stravného od 1. 7. 2023 - aktualizácia - nový návrh

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: accace Zdroj: Accace, Martina Paprčková

Z dôvodu neutíchajúcej inflácie by sme radi dali do pozornosti opätovný návrh na zvýšenie súm stravného s predpokladanou účinnosťou od 1.10.2023. Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (LP/2023/485).

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa navrhuje zvýšiť nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 EUR na 7,80 EUR,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 EUR na 11,60 EUR,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 EUR na 17,40 EUR.

V prípade, ak by vstúpili do platnosti navrhované zmeny súm stravného, uvedené bude mať za následok aj zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie.

Aktualizácia: Dňa 27.6.2023 bolo zverejnené opatrenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým sa od 1. júla 2023 zvýšila suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy na 0,071 EUR pre jednostopové vozidlá a trojkolky a 0,252 EUR pre osobné cestné motorové vozidlá.

Dňa 17. mája 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom o cestovných náhradách upravuje suma stravného pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júna 2023. 

Radi by sme vás informovali o zmene výšky stravného, a to v nadväznosti na zverejnenú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného (PI/2023/101). Začiatok pripomienkového konania je v apríli 2023.

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zvýšenie stravného pre časové pásma

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 EUR na 7,30 EUR,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 EUR na 10,90 EUR,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 EUR na 16,40 EUR.
 
STIAHNUŤ PDF

Zmena príspevku zamestnávateľa na stravovanie

V prípade, ak by vstúpili do platnosti navrhované zmeny súm stravného, príspevok zamestnávateľa na stravovanie poskytnutý podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov by predstavoval:

  • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (5,48 EUR), teda 3,02 EUR,
  • najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (7,30 EUR), teda 4,02 EUR.

Pre zamestnávateľov môžu mať vyššie uvedené legislatívne zmeny za následok potrebu úpravy interných predpisov, ktoré riešia práve príspevky zamestnávateľa na stravovanie.

Zvýšenie súm základnej náhrady (kilometrovného) od 1. apríla 2023

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo opatrenie č. 88/2023, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla zvyšuje suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa od 1. apríla 2023 mení nasledovne:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 EUR,
  • osobné cestné motorové vozidlá 0,239 EUR.

Zvyšovanie súm stravného a taktiež súm základnej náhrady pri pracovnej ceste je ustanovené v § 8 ods. 1 Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.