Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj by malo podporiť aktivitu firiem

Kategória: Spravodajstvo

Až dve tretiny spoločností zo Slovenska, ktoré sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Deloitte v spolupráci s agentúrou SARIO, zameraného na analýzu aktuálnej situácie v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku, plánujú rozšíriť svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Motivačným faktorom pre firmy je zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %, ktoré bolo zavedené začiatkom roku 2018.
      Pre väčšinu slovenských spoločností by malo mať zvýšenie daňového odpočtu pozitívny dosah na ich činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Až pre 87 % opýtaných je zvýšenie odpočtu motiváciou na jeho využitie a čo je ešte dôležitejšie, až 66 % spoločností by na základe toho chcelo rozšíriť svoje aktivity v tejto oblasti.
      "Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú stále výrazne nižšie ako priemer EÚ. Výsledky prieskumu však ukazujú povzbudivý trend. Spoločnosti plánujú svoje činnosti v oblasti výskumu a vývoja v najbližších rokoch zvýšiť. Zistili sme, že táto skutočnosť nevyplýva len z finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú dostupné v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020, ale aj z rastúceho presvedčenia, že slovenské spoločnosti už čoskoro nebudú schopné zakladať svoju konkurenčnú výhodu len na lacnej pracovnej sile," uviedol Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte, pri prezentácii výsledkov prieskumu v utorok v Bratislave.
      Podľa neho medzi kľúčové faktory pre výskum a vývoj na Slovensku pritom patria dostupnosť viacerých typov podpory, viac hotovostných grantov v porovnaní s daňovými úľavami a lepšia dostupnosť skúsených výskumníkov. Keďže nedostatok kvalifikovaných výskumníkov v súčasnosti predstavuje pre spoločnosti na Slovensku veľký problém, bolo by účelné preskúmať politiku o zamestnávaní cudzincov. V situácii vážneho nedostatku výskumníkov by dávalo zmysel zmierniť pravidlá získavania pracovných povolení.
      Prieskum tiež ukázal, že za najväčší problém systému podpory výskumu a vývoja považuje 38 % spoločností identifikovanie činností výskumu a vývoja, ktoré môžu byť podporené. Ďalším problémom je nejasná interpretácia predpisov v oblasti výskumu a vývoja zo strany finančnej správy.
      Prekvapujúcim zistením prieskumu bolo, že až 11 % spoločností nijakým spôsobom nechráni svoje duševné vlastníctvo. Najbežnejšie používaným prostriedkom na jeho ochranu je obchodné tajomstvo (62 %), patenty a úžitkové vzory (42 %) a ochranná známka (40 %).
      Na akcii sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz, ktorý prítomných oboznámil s pripravovaným materiálom Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030. Ako zdôraznil, ide o základný materiál, sledujúci udržanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, ako aj udržanie dynamiky jej rastu. Podľa jeho slov na príprave sa zúčastnili podnikateľské zväzy a združenia, akademická obec a jednotlivé rezorty.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov