Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

 

 

 

Pre platenie daní spravovaných daňovými úradmi

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216

Daň z príjmov fyzických osôb rezidentov

aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B

500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na osobitné účely 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219

 

Pre platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi

Názov účtu Predčíslie účtu
SPD z elektriny tuzemsko C 500005
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
SPD z liehu – tuzemsko C 500021
SPD z piva – tuzemsko C 500048
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
SPD z vína – tuzemsko C 500072
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

 

Pre zloženie zábezpeky na DPH colnému úradu (§ 48e zákona o DPH)

Názov účtu Predčíslie účtu
Zábezpeka na DPH pre všetky CÚ 501278

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.