Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoznam bankových účtov je zverejnený od 1. januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podnikatelia si od 1. januára 2022 môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa od tohto dátumu zverejnila zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH). Zoznam bude aktualizovaný na dennej báze. Finančná správa pripravila aj riešenie, ktoré uľahčí podnikateľom vyhľadávanie. 

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15.11.2021,  museli bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra 2021. S cieľom uľahčiť celý tento celý proces doručila finančná správa každému platiteľovi DPH predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Oznámené bankové účty budú zverejnené v podobe zoznamu na portáli finančnej správy od 1. januára 2022 a aktualizovaný bude na dennej báze. 

S cieľom pomôcť tvorcom ekonomických softvérov a klientom zjednodušiť často prácne vyhľadávanie v rozsiahlych exportoch z informačných zoznamov, prišla finančná správa s riešením ako vyhľadávanie v zozname podnikateľom uľahčiť.  Tieto údaje budú od 1. januára 2022 dostupné nasledovne:

  1. online informačný zoznam
  2. export z online informačného zoznamu vo formáte XML
  3. API rozhranie

V rámci proklientskeho prístupu sprístupnila finančná správa produkčnú verziu API rozhrania na svojom transparentnom OpenData portáli už začiatkom decembra 2021. Zároveň boli zverejnené vzorky exportov pripravovaných informačných zoznamov.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Náležitosti zoznamu upravuje daňový poriadok, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb. Z dôvodu ochrany osobných údajov budú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. Znamená to, že zobrazované budú len údaje z daného informačného zoznamu, zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH. Náhľad na celý zoznam bude možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré budú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy. Aj v tomto smere však finančná správa pristúpila k bezpečnostným opatreniam a exportné súbory budú podliehať prísnej licenčnej politike.

Súvisiaci článok:

Novinky v daňovom poriadku od 1. 1. 2022


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.