Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmeny pri evidovaní vozidiel

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: slovensko.sk Zdroj: slovensko.sk

Od 1. januára 2023 vstupujú do platnosti nové pravidlá pri zmene držby vozidiel. Uľahčujú prepis vozidiel pri predaji, kúpe, či inom nadobudnutí. Hlavnou novinkou je, že zmenu držby vozidla je už možné zrealizovať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Kompletná zmena sa teda vykoná na jednom pracovisku. Ďalším zásadným rozdielom je vyberanie správnych poplatkov. Po novom ich uhrádza žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla.

Zmeny pri elektronických službách

Ministerstvo vnútra SR upravilo aj súvisiace elektronické služby. Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla už nájdete pod novým názvom „Žiadosť o zmenu držby vozidla“.  

Žiadosti súvisiace so zmenou tabuliek s evidenčným číslo (TEČ) nájdete už len pod jednou službou „Žiadosť o výmenu tabuliek s evidenčným číslom“.

Viac informácií sa dozviete v sekcii Evidencia vozidla, prípadne priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.