Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmenu adresy treba hlásiť Sociálnej poisťovni písomne do 8 dní

Kategória: Spravodajstvo

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dodržiavanie povinností a písomne jej oznámili zmenu adresy trvalého bydliska či zmenu mena.

Bratislava 5. septembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dodržiavanie povinností a písomne jej oznámili zmenu adresy trvalého bydliska či zmenu mena. Nahlasovanie zmien závisí od toho, do akej kategórie poistencov spadajú.
      Ak je poistenec zamestnaný, zmenu trvalého pobytu či mena oznámi svojmu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný nahlásiť zmenu údajov zamestnanca SP do ôsmich dní odo dňa, kedy sa o nej dozvedel. Ďalšie kategórie poistencov – živnostníci a ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), fyzické osoby, za ktoré platí štát z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa a dobrovoľne poistené osoby – sú povinné oznámiť zmenu osobných údajov písomne pobočke SP do ôsmich dní. Zmenu adresy oznamujú na tlačive Registračný list FO, nie je možné oznamovať ju elektronicky.
      Zmenu údajov nahlasujú aj poberatelia dôchodkových dávok (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok) alebo úrazovej renty. V takomto prípade je potrebné zmenu nahlásiť osobne v ústredí SP alebo písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava 1. 
      Poberatelia ostatných dávok (nemocenské, materské, v nezamestnanosti a i.) oznamujú zmenu trvalého pobytu príslušnej pobočke, ktorá im dávku vypláca. Zmenu osobných údajov nahlasujú neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa, najmä rodné číslo a jeho podpis.
      Ak je občan momentálne nezamestnaný, nie je v SP prihlásený ako dobrovoľne poistená osoba, resp. nie je ani povinne poistená SZČO, teda nemá so SP žiadny poistný vzťah a nepoberá zo SP ani žiadnu dávku, zmenu adresy ani zmenu ďalších údajov nenahlasuje.
      TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.