Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Živnostníkov vlani pribudlo menej, viac ich však zaniklo

Kategória: Spravodajstvo

V samotnom decembri minulého roka oznámilo ukončenie činnosti 8 869 živnostníkov, čo je takmer dvojnásobný počet v porovnaní s mesačným priemerom zaniknutých živností za minulý rok.

BRATISLAVA 19. februára (SITA) - V minulom roku na Slovensku pribudlo 46 580 živnostníkov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 pokles počtu nových živností o 6,4 %. Na druhej strane v roku 2012 vzrástol v medziročnom porovnaní počet živnostníkov, ktorí oznámili zánik činnosti, a to o 1,4 % na 58 874. Pozastavenie živnosti pritom vlani oznámilo podľa údajov Ministerstva vnútra SR, ktoré agentúre SITA poskytol odbor živnostenského podnikania, 45 573 živnostníkov, čo je o 7,2 % menej ako rok predtým.

V samotnom decembri minulého roka pritom oznámilo ukončenie činnosti 8 869 živnostníkov, čo je takmer dvojnásobný počet v porovnaní s mesačným priemerom zaniknutých živností za minulý rok. Pozastavenie živnosti oznámilo v decembri 6 367 subjektov. Naopak, právo k podnikaniu vzniklo v závere vlaňajška 2 473 živnostníkom. V januári tohto roka vzniklo právo podnikať 5 681 subjektom, pričom na základe oznámenia zaniklo 7 071 živnostníkov a pozastavenie živnosti oznámilo 5 193 subjektov.

Na rozhodovanie fyzických osôb o tom, či podnikať alebo nie, vplýva podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny okrem stavu podnikateľského prostredia najmä možnosť získať zákazky, ale aj napríklad administratívna náročnosť, daňovo-poistné zaťaženie či použiteľnosť a stálosť právnych predpisov. Ministerstvo však zároveň dodáva, že pre rozhodovanie v roku 2012 mala vplyv legislatíva prijatá do konca roku 2011, nakoľko pri podnikaní v roku 2012 sa uplatňovala legislatíva platná do 31. decembra 2011. Vývoj v tomto roku pritom podľa rezortu ovplyvnia aj prijaté opatrenia, ktoré by mali "vyčistiť" podnikateľské prostredie.

"V roku 2013 vývoj ovplyvnia aj zmeny legislatívy prijatej v roku 2012 MPSVaR, ako sú zvýšenie minimálneho poistného, zrušenie výnimiek a podobne. Na druhej strane sa týmito opatreniami rieši situácia, keď časť živnostníkov využívala súčasný stav legislatívy, ktorý umožňoval časti živnostníkov profitovať z nastavenia systému na úkor ostatných. Dochádza k maximálnemu zrovnoprávneniu postavenia živnostníkov, nastaveniu podmienok, ktoré umožnia poctivým živnostníkom naďalej pokračovať vo svojej živnosti ako dosiaľ a tým ostatným zvážiť, či budú pokračovať s uplatnenými novými prísnejšími pravidlami alebo živnosť ukončia. Tým sa do istej miery aj vyčistí prostredie, nakoľko je zarážajúce, aký počet živnostníkov je evidovaných na Slovensku a aký počet z nich do súčasnej doby vôbec neplatí daň alebo neplatí daň a ani poistné na sociálne poistenie, prípadne platí poistné na sociálne poistenie len z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý im nezabezpečoval dôchodok ani na úrovni životného minima," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

Podľa Violy Kromerovej zo Slovenského živnostenského zväzu sa pod minuloročný vývoj počtu živnostníkov podpísala aj celková ekonomická situácia v krajine, ale aj v celej Európskej únii. "Dopady hospodárskej krízy, druhotná platobná neschopnosť, sa najviac dotkli najmenších podnikateľov, ktorí v reťazci neplatičov sú najzraniteľnejší, nemajú to na koho preniesť, keď ručia celým svojim majetkom a majetkom celej rodiny," uvádza Kromerová. Zároveň dodáva, že zdravému rozvoju firiem nepomáhajú ani neustále zmeny v podmienkach podnikania. Rovnako podľa jej slov svoju úlohu zohrali aj zmeny formy podnikania, a to hlavne prechody na spoločnosť s ručením obmedzeným. Tá má totiž ručenie obmedzené a jej majiteľ nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, len v prípade, keď sa vo vlastnej firme zamestná.

Pre živnostníkov platia od začiatku tohto roka viaceré zmenené pravidlá. Na základe zmien v zákone o dani z príjmov majú napríklad obmedzenú možnosť uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov, a to v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Od 1. januára 2013 sa napríklad zvýšili aj minimálne mesačné preddavky poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o 7,44 eur na 55,02 eur. Minimálne odvody na sociálne poistenie zase stúpli z pôvodných 112,66 eur na 130,27 eur. Dôvodom je nárast minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov z 339,89 eura na 393 eur.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.