Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Živnostníci začínajú dostávať oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 8. februára 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch začína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) posielať oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021. Živnostníci dostanú spolu 174 957 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných 156 870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18 087.

Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 724 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 233 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2021. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 167,89 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 533,98 eura mesačne (vlani to bolo 2 350,66 eura).

Ďalšie oznámenia o výške poistného bude Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO posielať už vo februári. Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili tak najneskôr do 2. novembra 2020. Týmto SZČO sa bude vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia posudzovať až k 1. februáru 2021. Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.