Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Záväzné stanoviská by mali daniari vydávať od septembra 2014

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo financií v novele zákona o správe daní stanovilo aj pravidlá pre výšku úhrady za vydanie záväzných stanovísk. Konkrétna úhrada za záväzné stanovisko sa bude pohybovať od 4 000 do 30 000 eur.

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Daňovníci by mali mať od budúcoročného septembra možnosť požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie tzv. záväzného stanoviska k uplatneniu osobitných predpisov. Počíta s tým novela zákona o správe daní, ktorú predložilo ministerstvo financií do pripomienkového konania a ktorá má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2014. Časť novely upravujúca nový inštitút záväzného stanoviska by však mala nadobudnúť účinnosť až od 1. septembra 2014. "Návrh zákona bude mať pozitívny prínos na podnikateľské prostredie z dôvodu predvídateľnosti budúcich daňových povinností," očakáva ministerstvo financií.

Minister financií Peter Kažimír predpokladá, že tento nový inštitút budú využívať hlavne veľké firmy pri pripravovaných obchodných operáciách. Šéf rezortu financií zároveň tento týždeň pri predstavení pripravovaných zmien v daňovej oblasti upozornil, že záväzné stanoviská sa budú týkať pripravovaných transakcií, nie tých už uskutočnených. "Ide o to, že ak sa pripravuje nejaká obchodná konštrukcia a nie je jasný výklad daňových zákonov, aby ste mali istotu, že daňová správa bude v budúcnosti posudzovať presne takýmto spôsobom túto operáciu," uviedol Kažimír.

Rozsah osobitných predpisov, ku ktorých uplatneniu budú môcť daniari vydať záväzné stanovisko, ustanoví ešte všeobecne záväzný právny predpis ministerstva financií. V pripravenej novele rezort financií upravuje samotný proces vydávania záväzných stanovísk, lehotu na vydanie záväzného stanoviska, ako aj možnosť späťvzatia žiadosti, ak daňový subjekt nesúhlasí s predĺženou lehotou na vydanie záväzného stanoviska.

Žiadosť o záväzné stanovisko bude spoplatnená. "Navrhuje sa, aby v prípadoch, keď finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti úhradu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vrátení úhrady," uvádza v návrhu novely rezort financií. Ministerstvo zároveň zavádza možnosť zaplatiť daňovému subjektu úrok v prípade, ak daňový subjekt vzal svoje podanie späť, nakoľko mu navrhovaná predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska nevyhovuje, alebo ak sa k vydaniu záväzného stanoviska v predĺženej lehote nevyjadrí. "Úrok sa počíta odo dňa podania úplnej žiadosti až do dňa doručenia oznámenia o vrátení úhrady," spresňuje rezort financií.

Samotná výška úhrady spojená so žiadosťou o záväzné stanovisko bude stanovená na úrovni 1 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak subjekt žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného právneho predpisu. V prípade, ak bude daňovník žiadať stanovisko k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov, bude úhrada stanovená vo výške 2 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur. Ak daňovník požiada o záväzné stanovisko k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady, bude úhrada stanovená na úrovni 3 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur a najviac 30 000 eur.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.