Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnávatelia: Zvýšte pozornosť pri kontrole povinných mesačných výkazov za január 2021!

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa eviduje chyby zamestnávateľov pri kontrole podaných Mesačných výkazov poisteného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021. 

Výkaz od zamestnávateľa v prípade nesprávneho uvedenia IČPV (identifikačného čísla právneho vzťahu) zamestnanca skončí ako výkaz s chybou registrácie, tzn. v stave spracovania „neakceptovaný – chyby registrácie“. Neakceptované výkazy nemôžu byť spracované, rovnako ako doteraz v prípadoch, ak zamestnávateľ neuviedol rodné číslo zamestnanca, ktoré patrí medzi základné údaje, aké treba skontrolovať.

Na to, aby bol výkaz za január 2021 spracovaný, je potrebné, aby si zamestnávateľ skontroloval a opravil možné chyby registrácie.

Aké sú to chyby a ako ich možno opraviť?

Chyba: Zamestnanec uvedený v prílohe výkazu nebol nájdený v registri zamestnancov (V:1, R:0).

Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO prihlášku alebo opraviť na riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).

Chyba: Zamestnanec v registri zamestnancov nebol nájdený na prílohe výkazu (V:0, R:1).

Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO "odhlášku" alebo RLFO "zrušenie prihlásenia", alebo opraviť v riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).

Ďalšie, už zverejnené  informácie z 27. 1. 2021:

Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) neuvádza

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla od 1. januára 2021 povinnosť zamestnávateľom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od jeho sprístupnenia Sociálnou poisťovňou zamestnávateľom.

Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV, napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia), ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov.

Upozorňujeme zamestnávateľov, že pri prihlasovaní nového zamestnanca zamestnávateľ nie je povinný na Registračnom liste fyzickej osoby uvádzať IČPV.

Sociálna poisťovňa vygeneruje a pridelí IČPV, až na základe podaného a spracovaného Registračného listu fyzickej osoby (prihláška), ktorý zamestnávateľ za nového zamestnanca podáva.

Zamestnávateľ použije IČPV až pri podávaní Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov, alebo v prípade podávania Registračného listu fyzickej osoby – odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.