Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa sprístupní elektronickú PN (ePN)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov, bezodkladne online. Projekt ePN je ďalším dôležitým krokom v elektronizácii služieb Sociálnej poisťovne.

Prístup k ePN budú mať všetci zamestnávatelia, ktorí využívajú e-Služby Sociálnej poisťovne. Pri pridanej službe ePN by zamestnávatelia mali nanovo venovať pozornosť tomu, aby prístup do e-Služieb mali aktivovaný tí jeho zástupcovia, ktorí pri výkone práce potrebujú práve údaje o dočasných pracovných neschopnostiach zamestnancov. ePN bude pre nich znamenať ďalšie zníženie byrokracie a väčší komfort v kontakte so Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom prostredníctvom ePN tieto informácie:

  • Oznámi vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu.
  • Sprístupní každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ bude Sociálnej poisťovni prostredníctvom ePN:

  • Za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (od 11. dňa Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské).
  • Pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (dávka sa vypláca od prvého dňa).
  • Oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

O novej službe ePN a jej technickom zabezpečení budú zamestnávatelia informovaní aj prostredníctvom osobitnej správy, ktorú si nájdu po prihlásení do e-Služieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.