Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnávanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, Simona Klučiarová Zdroj: Accace

Vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvnil celý svet a mnohí ľudia sa spojili v snahe pomôcť tým, ktorých táto situácia najviac zasiahla. Slovenská republika v reakcii na tieto udalosti uľahčila jednak vstup týchto osôb na svoje územie, ako aj ich zapojenie do bežného života. Všetky užitočné informácie v ukrajinskom jazyku sú dostupné na stránke Migračného informačného centra IOM. V tomto News Flash vám ponúkame zhrnutie toho najdôležitejšieho, ako aj užitočné informácie pre zamestnávateľov.

Vstup na územie Slovenskej republiky

V súčasnosti je vstup na územie Slovenskej republiky umožnený všetkým osobám utekajúcim pred vojnovým konfliktom, a to bez ohľadu na to, či majú platný cestovný doklad alebo nie.

Občania Ukrajiny s biometrickým pasom sa môžu na Slovensku zdržiavať bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.

Pokiaľ cez Slovensko len netranzitujete, ale plánujete tu ostať, začiatok pobytu je potrebné nahlásiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície osobne alebo poštou do 3 pracovných dní od vstupu – formulár na stiahnutie a bližšie informácie TU. Všetky pracoviská cudzineckej polície v súčasnosti pracujú nepretržite.

Dočasné útočisko

Dočasné útočisko sa poskytuje okrem iného aj na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom v ich krajine pôvodu. Slovenská republika poskytuje občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom dočasné útočisko od 1.3.2022 do 31.12.2022.

  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Všetky potrebné informácie o poskytovaní dočasného útočiska sú dostupné v slovenskom a ukrajinskom jazyku tu: slovenčina / ukrajinčina.

Ako zamestnať utečencov z Ukrajiny

V prípade, ak je žiadateľovi poskytnuté dočasné útočisko, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Nemôže však podnikať. Na účely podnikania potrebuje záujemca najprv získať na území SR trvalý alebo aspoň prechodný pobyt.

Užitočné informácie pre zamestnávateľov

Zamestnávateľ je oprávnený zamestnať osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko a tým udelený status „ODÍDENEC“. V takomto prípade sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

O prijatí do zamestnania takejto osoby je zamestnávateľ povinný najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu informovať príslušný úrad práce. Táto istá povinnosť sa na neho vzťahuje aj v prípade ukončenia zamestnávania tejto osoby. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Pokiaľ ide o zdravotné a sociálne odvody takéhoto zamestnanca, vzťahujú sa na ne rovnaké pravidlá ako pri všetkých ostatných zamestnancoch.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.