Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zahraničné SZČO majú tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti

Kategória: Spravodajstvo

Sociálna poisťovňa pripravila pre zahraničnú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) tlačivo na splnenie si jej oznamovacích povinností.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa pripravila pre zahraničnú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) tlačivo na splnenie si jej oznamovacích povinností. 
      Za zahraničnú SZČO sa na účely sociálneho poistenia považuje osoba, na ktorú sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy. Od januára 2015 majú tieto zahraničné SZČO zákonnú povinnosť do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky oznamovať výšku príjmov a výdavkov.
      Títo podnikatelia majú povinnosť oznamovať tiež skutočnosti rozhodujúce pre vznik, respektíve zánik jej povinného sociálneho poistenia, akou je napríklad zánik oprávnenia na vykonávanie činnosti SZČO, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali. V bežnom roku oznamuje zahraničná SZČO údaje najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
      Na oznámenie týchto skutočností pripravila Sociálna poisťovňa tlačivo, prostredníctvom ktorého zahraničná SZČO oznámi všetky potrebné informácie.
      Vyplnené tlačivo sa adresuje pobočke Sociálnej poisťovne  príslušnej podľa miesta trvalého, prechodného alebo iného pobytu na území Slovenskej republiky. Pokiaľ zahraničná SZČO nemá na území SR pobyt, list adresuje pobočke poisťovne v mieste podnikania na území Slovenskej republiky. Ak by zahraničná SZČO mala viac miest podnikania, list adresuje Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava. 
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.