Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Začíname konzultačný proces k e-faktúre

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR zapája verejnosť a začína konzultačný proces k e-faktúre. Predmetom konzultácií budú pripomienky verejných subjektov. Cieľom návrhu je účinne bojovať proti daňovým podvodom, ktoré poškodzujú občanov i podnikateľské prostredie, a zároveň znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, využijúc moderné informačné technológie. Byrokraciu z väčšej časti prevezme finančná správa. Zruší sa výkaz k DPH a časom bude zjednodušené i vypĺňanie daňových priznaní.

Na konzultácie k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov sa prihlásilo 13 subjektov a prizvaní budú aj dodávatelia riešení v rámci IT sektora. Verejné konzultácie sa začali dnešným dňom a potrvajú do 18. marca 2021.

E-faktúry majú vystavovať podnikatelia pri transakciách, pri ktorých neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Bude to možné dvomi spôsobmi: prostredníctvom účtovného softvéru podnikateľa alebo bezplatnej štátnej online aplikácie. To isté platí aj pre podnikateľa v pozícii odberateľa.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. Následné finančná správa podrobí údaje dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa  efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti DPH, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov či iných druhov daní.

Týmto návrhom prehodnocujeme aktuálne uplatňované opatrenia s cieľom znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov a reagujeme na nové trendy vývoja daňových únikov. Súčasný kontrolný výkaz totiž už nie je dostatočným nástrojom. Za jeho slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov. Vláda SR tak plní svoje PVV s cieľom účinne bojovať proti daňovým podvodom a únikom so snahou znížiť medzeru vo výbere DPH na priemer EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.