Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Výpoveď z práce neovplyvňuje nárok na dávku v nezamestnanosti

Kategória: Spravodajstvo

Spôsob, akým sa ukončí pracovný pomer, neovplyvňuje nárok na dávku v nezamestnanosti.

Bratislava 5. júna (TASR) - Spôsob, akým sa ukončí pracovný pomer, neovplyvňuje nárok na dávku v nezamestnanosti. To, či zamestnanec dostal výpoveď, alebo ukončil pracovný pomer dohodou, nemá vplyv na priznanie, výšku ani dobu poskytovania dávky v nezamestnanosti. 
      Sociálna poisťovňa totiž nárok na dávku v nezamestnanosti poistencovi prizná vtedy, ak spĺňa zákonné podmienky, ku ktorým nepatrí spôsob ukončenia pracovného pomeru. Dôležité je, aby poistenec žiadajúci túto dávku bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch, t. j. 730 dní (resp. v štyroch rokoch, ak pracoval výhradne na dobu určitú) a nezabudol sa evidovať ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Potrebné informácie na priznanie dávky v nezamestnanosti sú zverejnené aj na webe Sociálnej poisťovne v časti Dávka v nezamestnanosti.
      Na priznanie dávky v nezamestnanosti a jej výplatu je potrebné, aby poistenec vyplnil tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Túto žiadosť spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie z úradu práce predloží v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. 
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.