Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Výdavky domácností SR v roku 2020 v porovnaní s rokom 2015

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: ŠU SR

Priemerný obyvateľ SR minul v roku 2020 na život 336 eur mesačne, najviac na potraviny a bývanie.

Nová analýza porovnáva zmeny v štruktúre výdavkov domácností medzi rokmi 2020 a 2015 a zachytáva vplyv prvého roka pandémie.

Spotrebné výdavky na osobu v domácnostiach SR v roku 2020 dosiahli 4 034 eur. V priemere tak jeden obyvateľ Slovenska na zabezpečenie svojho života minul v roku 2020 mesačne 336 eur. V päťročnom porovnaní výdavky každej osoby vzrástli o 8,4 %, čo bolo takmer 26 eur mesačne.

Vyplýva to z analýzy o zmenách príjmov a výdavkov súkromných domácností SR, ktorú Štatistický úrad SR zverejňuje ako doplnok k publikácii Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR. Analýza porovnáva hodnoty príjmov, ale najmä výdavkov medzi rokmi 2020 a 2015. Vývoj výdavkov v uvedenom päťročnom období výrazne ovplyvnili opatrenia prijímané počas prvého roka pandémie (Covid-19) a tiež inflácia, keď spotrebiteľské ceny za toto obdobie vzrástli o 8,1 %.

Najvyššie výdavky na potraviny s nápojmi a bývanie s energiami

Najvyššiu sumu za rok 2020 minul obyvateľ SR na potraviny a nealko nápoje (23,5 % z celkových výdavkov), na druhom mieste boli platby za bývanie vrátane energií (20,8 % spomedzi výdavkov). Tretiu najvyššiu sumu (okolo 10 %) tvorili výdavky vynakladané na rozličné tovary a služby (kam patria výdavky na rôzne poistenia a osobnú starostlivosť, ako napr. kadernícke služby) a následne výdavky na dopravu.

Najdramatickejšie (o 35 %) medzi rokmi 2020 a 2015 klesli výdavky na vzdelávanie, o štvrtinu tiež sumy vynaložené na rekreáciu a kultúru. V päťročnom porovnaní o 15 % klesli sumy míňané na odievanie a obuv, a o 12 % výdavky na dopravu.

Štvrtina výdavkov sú potraviny s nealko nápojmi

Najvyššiu položku vo výdavkoch domácností na Slovensku dlhodobo dosahujú sumy platené za potraviny a nealkoholické nápoje, v roku 2020 to bolo 949 Eur na osobu a rok. Za päť rokov táto suma vzrástla o takmer 18 %. Viac ako polovicu z výdavkov na potraviny a nealkoholické nápoje vynaložili domácnosti za nakúpenie mäsa, chleba a obilnín spolu s mliekom, syrmi a vajcami. Na bývanie vrátane energií išlo 841 eur na osobu za rok, alebo v prepočte 70 eur mesačne. 

Analýzu vypracovali špecialisti z odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Štatistického úradu SR z výsledkov zisťovania rodinných účtov. Poskytuje množstvo dát o zmenách výdavkov domácností v štruktúre 12 základných skupín výdavkov domácností (tzv. odborov klasifikácie COICOP) a ich ďalšieho podrobnejšieho členenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.