Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

VRP2 je opäť aktualizovaná a doplnená o novinky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Dnes bola bezplatná aplikácia VRP2 od Finančnej správy aktualizovaná. Táto aplikácia slúži na evidenciu tržieb pre podnikateľov a zahrnuje niekoľko noviniek, ako napríklad upravenú obrazovku pre evidenciu paragónov a pokladničných dokladov, pridanú podporu pre vyhľadávanie bez diakritiky, podporu pre nový platobný terminál GP tom pre Android a ďalšie menšie vylepšenia.

Od spustenia aplikácie VRP2 1. 7. 2022 sa jej funkcionality dopĺňali a vylepšovali tak, aby mohla čo najefektívnejšie slúžiť svojmu účelu. Najnovšie sa upravili obrazovky evidencie paragónu či pokladničného dokladu, pridala sa podpora pre vyhľadávanie bez diakritiky či platobný terminál GP tom (pre verziu Android). VRP2 k 17. 10. 2023 definitívne nahradila predošlú aplikáciu Pokladnica a disponuje  tak všetkými dôležitými funkcionalitami ako jej predchodkyňa.

Za osem mesiacov produkčnej prevádzky VRP2 došlo napríklad k podpore pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v Android verzii aplikácie pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry. Podpora platí pre všetky zariadenia, ktoré majú nainštalovanú aktuálnu verziu aplikácie SumUp. Inak používateľ nemôže aplikovať mobilný POS terminál pri platbe kartou. SumUp aplikáciu musí mať nainštalovanú v tom istom zariadení ako VRP2. Pri platbe kartou sa používateľovi otvorí SumUp aplikácia z VRP2, kde je potrebné vykonať platbu. Po uskutočnení platby sa aplikácia SumUp zatvorí a pošle odpoveď do VRP2. 

Pridala sa tiež možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podpora pre tmavý režim, zmenil sa spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravilo sa pridanie položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. Pribudli aj rôzne grafické vylepšenia, filtrácia pokladničných dokladov od roku 2015, upravilo sa duplicitné vytváranie faktúr a nastavila minimálna hodnotu faktúry či paragónu na 0,01 eur ako aj  tlač do 58 a 80 mm PDF formátu. Aplikácia momentálne podporuje 14 modelov mobilných tlačiarní, ktorých funkčnosť finančná správa garantuje.

Aplikáciu VRP 2 sme sprístupnili 1. júla minulého roka, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o cenách. Jej cieľom bolo obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia reagovala na túto zmenu. Všetky informácie o VRP2 nájdete na špecializovanej podstránke na portáli FS vrátane používateľských príručiek. Nápomocné je aj naše call centrum na tel. čísle 048/43 17 222.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.