Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Vlani Sociálna poisťovňa povolila 2976 splátkových kalendárov

Kategória: Spravodajstvo

V roku 2018 vydala Sociálna poisťovňa 2976 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. splátkový kalendár) v celkovom objeme 5,683 milióna eur.

Bratislava 19. februára (TASR) -  Dlžníci z tohto celkového počtu úspešne ukončili 352 splátkových kalendárov, čo znamená, že uhradili 100 % dlžnej sumy vo výške 379.000 eur. 
      Naopak, pobočky Sociálnej poisťovne zrušili z dôvodu nedodržania 1016 splátkových kalendárov v objeme 2,124 milióna eur, z čoho ku dňu zrušenia rozhodnutia dlžníci z tejto sumy uhradili 352.000 eur. 
      Naďalej aktívnych splátkových kalendárov bolo vlani 1608 na celkový objem pohľadávok vo výške 3,180 milióna eur. Z nich bolo do 31. decembra 2018 uhradených 913.000 eur. 
      "Od 1. januára 2018 sa predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Na to, aby dlžník mohol splácať dlh, musí podať žiadosť v písomnej forme v príslušnej pobočke poisťovne. V prípade povolenia splátok dlžných súm poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok, termín ich splatnosti, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.
      Dlžník je potom povinný splátkový kalendár rešpektovať. Ak nedodrží termín splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa, zaplatí nižšiu sumu splátok alebo si neplní svoje odvodové povinnosti, stáva sa celá dlžná suma splatnou. V takom prípade sa splátkový kalendár zruší a už zaplatená suma sa použije na zápočet pohľadávky poisťovne.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.