Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Vláda schválila odklad poistného za marec 2021 a upravila určenie poklesu tržieb

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR zo dňa 17. marca 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021. Vzhľadom na dlhotrvajúcu pandémiu upravila aj spôsob, akým sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú možnosť odložiť si splatnosť poistného za ďalší mesiac, a to za marec 2021 (splatný v apríli) až do 30. júna 2021.

Vláda schválila aj nariadenie, ktorým upravila spôsob, ako sa určí pokles tržieb odvádzateľa v prípade odkladu odvodov za marec 2021 (nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z., č. 132/2020 Z. z.).

Výšky tržieb za marec 2021 sa porovnajú:

  • s výškou tržieb za mesiac marec 2019 alebo
  • s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019 alebo
  • s výškou tržieb za mesiac február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v marci 2019.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2021 sa za zamestnancov nemení.

Podobne, ako to bolo v predošlých mesiacoch, Sociálna poisťovňa pripraví formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac marec 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení bude Sociálna poisťovňa včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.