Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Viete, ako si pri ePN nárok na nemocenské uplatňuje osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. 

Pri vystavení ePN preto poistenec, ktorý je nemocensky poistený v inom členskom štáte EÚ, potrebuje na získanie nemocenskej dávky požiadať slovenského ošetrujúceho lekára o vystavenie papierového tlačiva Odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej elektronicky (Odpis ePN). Toto tlačivo slúži aj na účely uplatnenia nároku na nemocenské a preukázanie vzniku, trvania a ukončenia práceneschopnosti v inom členskom štáte EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.