Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

V systéme EMCS je dostupná nová aplikácia „SPD klient“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Už budúci týždeň (od 13. 2. 2023)  nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Verejnosť k tejto problematike nájde všetky informácie prehľadne na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Okrem toho sú im k dispozícii aj inštalačné a používateľské príručky, ktoré používateľom uľahčia používanie systému.

Od 13. februára tohto roka sa pre podnikateľov rozšíri povinnosť používať systém EMCS aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou). Po novom bude pohyb zdaneného minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov medzi členskými štátmi Európskej únie na podnikateľské účely monitorovaný prostredníctvom systému EMCS na úrovni celej Európskej únie. Slovensko okrem toho zavádza aj monitorovanie pohybu pohonných látok (motorový benzín a nafta) určených na podnikateľské účely medzi distribútormi, predajcami a evidovanými spotrebiteľmi pohonných látok. Monitorovanie prepravy bude prostredníctvom systému EMCS. Finančná správa s cieľom informovať o týchto zmenách verejnosť pripravila špecializovanú podstránku na portáli finančnej správy, kde sú dostupné všetky dôležité informácie.

V časti Technické špecifikácie systému EMCS je dostupná nová klientska aplikácia „SPD Klient v2 - inštalácia aplikácie pre externé subjekty - platná od 13.02.2023“, ktorá umožní súčasným a aj novým používateľom elektronickej služby vytvárať, odosielať a prijímať elektronické správy pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS v predpísanej forme a štruktúre. V rovnakej časti je uverejnená aj Inštalačná a používateľská príručka - SPD Klient v2 [.pdf; 3,80 MB;nové okno] a Informácia k novej verzii aplikácie SPD-klient v2 [.pdf; 342 kB;nové okno].

Informácia: V prípade problémov alebo otázok súvisiacich s touto aplikáciou je klientom nápomocné call centrum finančnej správy na čísle 048/4317 222, voľba č. 5 v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.