Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

V stredu o podpore spotreby mliečnych výrobkov na školách

Kategória: Spravodajstvo

 

 

 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek by mal členov vlády na rokovaní oboznámiť aj so správou o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom.

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA 31. júla (SITA) - Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu novely nariadenia o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách a žiakov na základných a stredných školách. Rezort pôdohospodárstva predkladá návrh z dôvodu zlepšenia systému kontroly zabezpečovania a dodávania mliečnych výrobkov, zmeny sortimentu mliečnych výrobkov, stanovenia výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu a stanovenia najvyšších úhrad platených žiakmi. "Na základe žiadostí dodávateľov mliečnych výrobkov je potrebné rozšíriť zoznam oprávnených výrobkov, stanoviť podporu z národných zdrojov a najvyššie úhrady platené žiakmi pre tieto mliečne výrobky," konštatuje.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek by mal členov vlády oboznámiť aj so správou o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom. Správa informuje o počte prijatých žiadostí a požadovanej výmere, o usporiadaní vlastníckych a užívacích práv podľa reštitučných zákonov jednotlivými povinnými osobami, ktorými sú štátne organizácie lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva obrany SR. "V štátnych organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva obrany SR bolo k 31. decembru 2011 z celkového počtu 103 594 prijatých žiadostí o usporiadanie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom s požadovanou výmerou 1 044 301 hektárov, kladne doriešených a fyzicky odovzdaných 64 182 žiadostí s výmerou 953 971 hektárov," uvádza sa v materiáli.

Vláda by sa na rokovaní mala zaoberať aj návrhom projektových zámerov na podporu pracovných miest pre mladých nezamestnaných a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov. Túto informáciu kabinetu predloží minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Rezort práce pripravil východiská pre prípravu možných národných projektov a návrh osnovy výzvy, resp. vyzvaní na predkladanie projektov so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok.

 

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.