Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

V roku 2021 bude hraničný príjem pre odvodovú úľavu 731,64 eura

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Zamestnávatelia si aj v budúcom roku budú môcť uplatniť odvodovú úľavu pri platení poistného. 

Bratislava 11. novembra (TASR) - Platí to v prípade, že zamestnajú osobu v riadnom pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý je dôvodom na jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

      Zamestnať teda môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje ústredie práce na svojom webovom sídle.
      Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. "Hraničná suma mesačného príjmu takéhoto zamestnanca je na rok 2021 určená vo výške 731,64 eura. Pre zamestnancov, ktorých pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer sa začal ešte v roku 2020, platí hranica príjmu 678,71 eura," vyčíslila Sociálna poisťovňa (SP). Pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2021, už bude táto hranica 731,64 eura.
      Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou pritom platí aj pri skrátenom pracovnom čase. "Odvodovú úľavu si možno uplatniť maximálne na 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pracovného vzťahu," upozornila SP. K ďalším podmienkam uplatnenia odvodovej úľavy patrí to, že SP voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku a že z dôvodu prijatia odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov.
      K 31. októbru tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala 218 zamestnancov s odvodovou úľavou.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.