Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Už o mesiac nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Už o necelý mesiac (13.02.2023) nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte Európskej únie zavádza od 13.02.2023 povinnosť (vyplývajúca z právnych predpisov Európskej únie) používať systém EMCS aj pri preprave ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely (do konca roka 2023 prechodne nahraditeľná doterajším „papierovým“ postupom). Z tohto dôvodu finančná správa opätovne pripomína, že za účelom získania prístupu do systému EMCS je potrebné uzatvoriť s Finančným riaditeľstvom SR dohodu.

Od 13. februára tohto roka sa pre podnikateľov rozšíri povinnosť používať systém EMCS aj na prepravu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v daňovom voľnom obehu (zdanené spotrebnou daňou). Po novom bude pohyb zdaneného minerálneho oleja, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov medzi členskými štátmi Európskej únie na podnikateľské účely monitorovaný prostredníctvom systému EMCS na úrovni celej Európskej únie. Slovensko okrem toho zavádza aj monitorovanie pohybu pohonných látok (motorový benzín a nafta) určených na podnikateľské účely medzi distribútormi, predajcami a evidovanými spotrebiteľmi pohonných látok. Monitorovanie prepravy bude prostredníctvom systému EMCS. Finančná správa s podnikateľmi o týchto zmenách komunikuje už niekoľko mesiacov. Okrem už adresne zaslaných softwarningových správ dotknutým daňovým subjektom sú všetky informácie detailne prístupné aj na portáli finančnej správy.

Do systému EMCS budú môcť vstupovať len registrované a evidované daňové subjekty na colnom úrade. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 3700 distribútorov, predajcov a spotrebiteľov pohonných látok, ktorých sa nové povinnosti dotknú. Podnikatelia, ktorí budú chcieť vykonávať prepravu zdanených tovarov podliehajúcich spotrebným daniam na podnikateľské účely medzi členskými štátmi Európskej únie sa však musia na colnom úrade zaregistrovať aj ako schválený odosielateľ alebo schválený príjemca. Colné úrady evidujú k dnešnému dňu 40 registrovaných schválených odosielateľov a 60 schválených príjemcov a niekoľko desiatok ďalších žiadostí o registráciu je v konaní.

Na prístup a používanie systému EMCS je potrebné mať s Finančným riaditeľstvom SR uzatvorenú „Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní“ spolu s prílohou „Technické parametre elektronickej komunikácie“ a následne si stiahnuť inštalačný balíček softvérového vybavenia a nainštalovať ho podľa inštalačnej príručky. Nainštalovaním kompletného inštalačného balíčka (SPD klient a EKR.Klient) bude mať používateľ elektronických služieb k dispozícii programové vybavenie, ktoré mu bude slúžiť na vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ v predpísanej štruktúre vrátane podpisovania odosielaných správ KEPom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.