Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

ÚVO pre kartel odporúča vylučovať firmy z tendrov

Kategória: Spravodajstvo

Odporúčanie Úradu pre verejné obstarávanie vylučovať firmy z verejných tendrov sa vzťahuje na čas, kým neuplynie trojročné dištančné obdobie, počas ktorého nespĺňajú podmienku účasti vo verejnom obstarávaní. To pre niektoré zo šestice firiem medzitým už mohlo uplynúť.

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) odporúča vylučovať z verejných obstarávaní firmy, ktoré v roku 2004 uzatvorili kartelovú dohodu. Ide o šesť stavebných spoločností v prípade tendra na stavbu časti diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce. Ako vyplýva z výkladového stanoviska ÚVO, dôvodom pre vylúčenie týchto subjektov je nesplnenie podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30. júla 2008. Odporúčanie ÚVO vylučovať firmy z tendrov sa vzťahuje na čas, kým neuplynie trojročný dištanc, počas ktorého nespĺňajú podmienku účasti vo verejnom obstarávaní. Ten pre niektoré zo šestice firiem medzitým už mohol uplynúť.

Pôvodne päťročný dištanc začal plynúť od 11. mája 2004, kedy mohol byť podľa Protimonopolného úradu SR (PMÚ) spáchaný delikt, do 7. decembra 2006 až 15. mája 2007. Vtedy nadobudli právoplatnosť rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Rady PMÚ zo 16. októbra 2006 pre subjekty kartelu. Dištanc podľa ÚVO začal opätovne plynúť 20. marca 2014, nadobudnutím právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. decembra 2013. Ten potvrdil rozhodnutie PMÚ o udelení pokuty pre kartel za takmer 45 mil. eur. 

Päťročný dištanc sa po účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní 1. júla 2008 skrátil na trojročný. "Z dôvodu spravodlivej aplikácie právnych noriem a ústavného zákazu diskriminácie je potrebné pre zákaz účasti dotknutých subjektov vo verejných obstarávaniach aplikovať trojročnú dištančnú dobu," uviedol ÚVO. "Koniec trojročnej dištančnej doby bude potrebné určiť pre jednotlivé subjekty kartelovej dohody individuálne," dodal úrad. Dištanc sa týka aj organizačných zložiek subjektov, ktoré uzavreli kartel, ale nevzťahuje sa na ich dcérske firmy. 

ÚVO má neskôr zverejniť všetky súvisiace lehoty. "Koniec trojročnej dištančnej doby je určený pre jednotlivé subjekty kartelovej dohody individuálne," uviedol v stredu pre agentúru SITA hovorca ÚVO Ján Mažgút. Vo verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. "Toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov. Do zoznamu podnikateľov je možné subjekt opätovne zapísať až po tom, ako odpadne dôvod, pre ktorý bol zo zoznamu podnikateľov vyčiarknutý," doplnil Mažgút. Prvostupňové rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov pre kartel nadobudli právoplatnosť, úrad tak v súčasnosti nevedie konanie v tejto veci. 

Pokutu pre kartel uhradili dve firmy - v lehote splatnosti do 19. apríla Skanska, a.s. Praha (8,98 mil. eur) a vyše dva týždne po lehote Inžinierske stavby, a.s. Košice (3,02 mil. eur). "Ďalšie spoločnosti dosiaľ pokutu neuhradili. Dôvody, pre ktoré tak neurobili, však vzhľadom na to, že vec nebola ešte ukončená, nebudeme špecifikovať," informovala agentúru SITA Monika Kaczorová z odboru ekonomiky a kancelárie PMÚ. Mota - Engil má zaplatiť 13,88 mil. eur, Strabag, a.s. Praha 12,21 mil. eur, Doprastav, a.s. Bratislava 6,57 mil. eur a Betamont s.r.o. Zvolen 131,15 tis. eur. "Úrad urobil právne kroky vedúce k výkonu rozhodnutia, nebude ich však v tomto štádiu ďalej konkretizovať. Úrad bude v závislosti od situácie postupovať štandardným spôsobom vymáhania, resp. uplatňovania si nezaplatených pokút v súlade s tým, čo mu legislatíva umožňuje," dodala Kaczorová. 

Firmy neskôr podali na Ústavnom súde SR (ÚS) sťažnosti proti rozsudku Najvyššieho súdu SR so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia PMÚ, a tým aj úhrady pokuty. "Zatiaľ sa o podaniach týchto firiem nerozhodovalo a momentálne nie je k dispozícii ani informácia, kedy by o nich jednotlivé senáty mohli rozhodovať," uviedla hovorkyňa ÚS Anna Pančurová.

© 2014, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.