Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty sa predstaví svojim novým klientom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) rozpošle 51 pridelimitovaným daňovým subjektom listy, v ktorých ich oboznámi s činnosťou úradu a predstaví im aj najvýznamnejšie zmeny v daňových zákonoch v tomto roku.  Aj týmto spôsobom chce lepšie svojich nových klientov informovať o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty každoročne organizoval pre novopridelimitované daňové subjekty Deň otvorených dverí. Z dôvodu pandémie však nie je možné už druhý rok toto podujatie zorganizovať. ÚVHS sa preto rozhodol subjektom, ktoré prešli od 1. januára 2022 pod jeho správu, rozposlať listy do ich elektronických schránok. Okrem toho pripravil aj prehľadné prezentácie.

Aj týmto spôsobom chce daňové subjekty informovať o  histórii úradu, organizačnej štruktúre úradu, organizačnej štruktúre oddelenia správy daní a exekúcií, či o možnostiach komunikácií daňových subjektov so správcom dane. Zároveň oboznámi daňové subjekty s najvýznamnejšími zmenami v daňových zákonoch v tomto roku.

ÚVHS je jednou z proklientsky orientovaných inštitúcií finančnej správy, ktorá vznikla 01.07.2019 transformáciou Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Do jeho pôsobnosti patria: banky alebo pobočky zahraničných bánk, poisťovne a zaisťovne a pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti, platobné inštitúcie, subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt, daňové subjekty, ktoré dosiahli za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 mil. eur a viac.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.