Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Úľava v 3. pilieri sa podmieni sprísnením všetkých zmlúv

Kategória: Spravodajstvo

Prísnejšie pravidlá vyplácania dávok sporiteľ musí akceptovať pri všetkých uzatvorených zmluvách, v opačnom prípade nezíska nárok na zníženie základu dane najviac o 180 eur ročne.

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Ak bude chcieť súčasný sporiteľ v treťom, dobrovoľnom dôchodkovom pilieri od začiatku budúceho roka využiť daňovú úľavu, bude povinný prejsť na prísnejšie pravidlá vyplácania dávok pri všetkých zmluvách uzatvorených s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS). Podmienkou pre zníženie základu dane o zaplatené príspevky do sumy 180 eur ročne, čím sa daň z príjmov zníži o 34,2 eura, má byť pri zmluvách uzatvorených do 31. decembra tohto roka zrušenie tzv. dávkového plánu. "Ak si chce sporiteľ uplatniť daňové zvýhodnenie na akúkoľvek zmluvu, musí vo všetkých doteraz existujúcich zmluvách vykonať zmenu v podobe upustenia od dávkového plánu, teda nemať uzatvorenú žiadnu účastnícku zmluvu s dávkovým plánom," uviedol pre agentúru SITA hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška. Ak sporiteľ neakceptuje prísnejšie pravidlá vyplácania dávok pri všetkých uzatvorených zmluvách, nezíska nárok na zníženie základu dane najviac o 180 eur ročne.

Daňovú úľavu nebudú môcť automaticky využiť všetci terajší sporitelia, ale len tí, ktorí pristúpia na nové, sprísnené pravidlá vyplácania dávok. Tá sa pritom oproti minulosti obnoví len v čiastočnej výške. Do konca roka 2010 si totiž mohli účastníci tretieho piliera znížiť svoj základ dane o zaplatené príspevky do výšky 398,33 eura ročne, vďaka čomu ich daň klesla o 75,69 eura. "Dúfam, že veľká časť ľudí sa rozhodne vstúpiť do nového systému, ktorý bude platiť od 1. januára 2014," uviedol minulý týždeň štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Jozef Burian. Podľa neho rezort neplánuje stanoviť obdobie, do ktorého sa musia terajší sporitelia rozhodnúť. "Môže v ľubovoľnom termíne prestúpiť zo starého dávkového plánu na nový systém," povedal. Sporiteľom v treťom pilieri pritom odporúča, aby na nové podmienky pristúpili čím skôr. "Môžu získať minimálne daňovú výhodu," dodal. Ak na nové pravidlá terajší klient DDS nepristúpi, daňovú úľavu od štátu nedostane.

Podmienkou pre výplatu doplnkového starobného dôchodku bude po novom priznanie predčasného starobného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou. K tejto dávke sa tak sporiteľ podľa nových pravidiel dostane najskôr v 60 rokoch jeho veku. V súčasnosti je pritom možné túto dávku vyplácať po dosiahnutí 55 rokov veku sporiteľa. Súčasne by sa však mala zrušiť terajšia podmienka minimálne 10 rokov sporenia v treťom pilieri. Prísnejšie podmienky sa majú týkať aj vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku. Sporiteľ bude musieť vykonávať rizikové práce najmenej 10 rokov namiesto súčasných 5 rokov. Dávku pritom dostane najskôr 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, kým v súčasnosti mu stačí dovŕšiť 40 rokov.

Tvrdšie podmienky sa majú zaviesť aj pri výplate odstupného. Kým v súčasnosti dostane sporiteľ 80 % z celkovej nasporenej sumy, od začiatku budúceho roka má byť odstupné len v sume príspevkov, ktoré zaplatil samotný sporiteľ, vrátane výnosov z investovania. Príspevky, ktoré za sporiteľa počas sporenia odviedol zamestnávateľ, sa majú pripísať v prospech ostatných účastníkov v penzijnom fonde.

Druhou možnosťou má byť predčasný výber časti nasporenej sumy. V tomto prípade si sporiteľ z DDS vyberie rovnako ako pri odstupnom len sumu príspevkov, ktoré sám odviedol, vrátane investičných výnosov. Príspevky, ktoré mu na jeho účet odviedol zamestnávateľ, však v tomto prípade neprepadnú v prospech ostatných sporiteľov, ale zostanú na jeho účte až dovtedy, kým sporiteľ nezačne poberať predčasnú penziu, resp. riadnu starobnú penziu zo Sociálnej poisťovne. Príspevky zamestnávateľa spolu s výnosmi sa mu následne vyplatia formou doplnkového dôchodku.

Od začiatku budúceho roka sa majú výrazne znížiť poplatky pre sporiteľov. Ročný poplatok za správu príspevkového dôchodkového fondu má budúci rok klesnúť na maximálne 1,8 % z tohtoročných 2,34 % z čistej hodnoty majetku vo fonde. Kým podľa platného zákona sa majú poplatky v tomto fonde postupne znižovať do roku 2019 na maximálne 1,98 % ročne, podľa pripravovaného návrhu by mali do roku 2020 klesnúť na 1,2 % ročne z čistej hodnoty majetku. Poplatok za správu vo výplatných fondoch sa má znížiť z terajších 0,996 % ročne na 0,9 % v roku 2014 a postupne na 0,6 % do roku 2020. Súčasne sa má zrušiť poplatok za zhodnotenie úspor vo výplatnom fonde a poplatok za odstupné. Poplatok za zhodnotenie úspor v príspevkovom fonde má byť najviac 10 % zo zhodnotenia, kým terajší zákon predpokladá nárast tohto poplatku na 20 % zo zhodnotenia do roku 2020. Rezort práce tiež navrhuje zaviesť bezplatný prestup sporiteľa do inej DDS po jednom roku od uzatvorenia zmluvy. V súčasnosti môže sporiteľ bezplatne zmeniť DDS po troch rokoch od uzavretia zmluvy.

Účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia je v súčasnosti približne 700 tisíc osôb. Na trhu pôsobia štyria správcovia doplnkových úspor na penziu. Vo fondoch spravujú spolu úspory klientov v sume vyše 1,31 mld. eur.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.