Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Úhrada dane z príjmov a spotrebných daní bude jednoduchšia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa po úspešnom otestovaní úhrady dane z pridanej hodnoty platobnou kartou spúšťa pre verejnosť aj pilotné testovanie úhrady dane z príjmov a spotrebných daní. Daňové subjekty si môžu túto novinku opäť vyskúšať v predstihu. Stačí len, ak sa nahlásia call centru finančnej správy, ktoré im následne zašle manuál ako platbu kartou uskutočniť.

Už čoskoro bude klientom finančnej správy dostupná novinka. Preddavky a dane bude možné uhradiť aj platobnou kartou cez portál finančnej správy (PFS). V súčasnosti sa uskutočňuje druhé kolo pilotného testovania, do ktorého sa opäť môže zapojiť aj verejnosť. Platbu kartou si môžu daňové subjekty v predstihu tentokrát vyskúšať na úhrade dane z príjmov a spotrebných daní. Finančná správa v polovici januára 2023 takto aj za pomoci daňových subjektov úspešne otestovala úhradu dane z pridanej hodnoty.

Bezhotovostnú úhradu bude možné uskutočniť cez portál finančnej správy platobnou kartou, využitím Google Pay alebo Apple Pay, prípadne iným platobným spôsobom (prostredníctvom odkazu na internetbanking bánk), ktorý umožňuje platobná brána Štátnej pokladnice. Súčasťou pripravovaného riešenia je aj možnosť vytvorenia platobného príkazu na bezhotovostnú úhradu daňovej povinnosti na účet správcu dane po podaní daňového priznania prostredníctvom internetbankingu.

V prípade záujmu je potrebné, aby daňovník zaslal finančnej správe prihlásenie formou podnetu na call centrum finančnej správy vyplnením online formulára. Dostupný je na portáli finančnej správy v časti Kontakty. Pri zadávaní témy dopytu je potrebné zvoliť položku „Iné“, vyplniť všetky polia formulára a názov subjektu, DIČ alebo rodné číslo (v prípade FO) uviesť do poľa s označením „Váš dopyt“. Záujemcom finančná správa následne zriadi prístup a v odpovedi na prijatý podnet zašle manuál, ako daň z príjmov platobnou kartou uhradiť. Hoci je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 do 31. marca 2023, ideálne je, ak záujemcovia platbu kartou zrealizujú v nasledujúcich najbližších dňoch, aby finančná správa mohla preveriť, či sa uskutočnila korektne.

Zároveň finančná správa uvíta každú spätnú väzbu, ktorú využije pri zlepšovaní svojich služieb. Jej dlhodobou snahou je totiž vylepšovať služby tak, aby si daňové subjekty mohli komfortne plniť svoje povinnosti voči štátu. V prípade akýchkoľvek otázok bude call centrum nápomocné aj na telefónnom čísle 048/43 17 222, voľba č.1.

Vzor dopytu

Ilustračný obrázok Formulár Opýtajte sa FS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.