Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Údaje o odpočtoch dane zo zjednodušených faktúr by sa mali uvádzať detailnejšie

Kategória: Spravodajstvo

Daňové subjekty by mali v kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty (DPH) podrobnejšie uvádzať údaje o odpočtoch dane zo zjednodušených faktúr.

Bratislava 2. septembra (TASR) - Daňové subjekty by mali v kontrolnom výkaze k dani z pridanej hodnoty (DPH) podrobnejšie uvádzať údaje o odpočtoch dane zo zjednodušených faktúr. Navrhuje to Ministerstvo financií (MF) SR po tom, čo sa ukázalo, že takzvanú anonymnú zónu v časti B.3. v kontrolnom výkaze podnikatelia využívajú na páchanie daňových únikov a podvodov. Potvrdili to viaceré kontroly finančnej správy. Navrhované zmeny vyplývajú z Analýzy vývoja odpočtov DPH zo zjednodušených faktúr podľa údajov z kontrolného výkazu, ktorý dnes vzala na vedomie vláda. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
      Od januára 2014 do júna 2015, teda za 18 mesiacov, bolo uplatnené odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr v celkovom rozsahu 824 miliónov eur. Vyskytol sa pritom aj prípad, keď si platiteľ dane uplatnil odpočet zo zjednodušených faktúr za jedno zdaňovacie obdobie vo výške viac ako 900.000 eur. Nie zriedka nastali situácie, keď platitelia dane v časti B.3. kontrolného výkazu uvádzali odpočty dane v rozsahu od 100.000 eur do 200.000 eur. Finančná správa sa preto rozhodla uskutočniť niekoľko kontrolných akcií, aby preverila odpočty dane. Výsledky preverovaní boli pritom zarážajúce a kontrolóri zažili pár kurióznych situácií. "Z kontrolných akcií finančnej správy jednoznačne vyplýva, že platitelia dane si uplatňujú odpočty dane aj na základe fiktívnych transakcií," skonštatoval rezort financií. Podvodné aktivity sa pritom sústreďujú v intervaloch odpočtu dane nad 3000 eur uvedeného v časti B.3. kontrolného výkazu. "Platitelia dane, ktorí vykazujú odpočty dane zo zjednodušených faktúr v intervaloch nad sumu 3000 eur, sú veľakrát nekontaktnými daňovými subjektmi, prípadne subjektmi, ktoré pri kontrolnej činnosti uvádzajú stratu, krádež, respektíve náhodné znehodnotenie zjednodušených faktúr, ktoré údajne majú byť podkladom uplatňovaných odpočtov dane," priblížilo MF SR.
      Ministerstvo je na základe výsledkov kontrol presvedčené, že časť B.3. kontrolného výkazu sa stala prostriedkom na páchanie daňových únikov a podvodov v značnom rozsahu. "Ak by finančná správa mala skontrolovať všetky daňové subjekty zapojené do podvodov, znamenalo by to otvoriť iba z dôvodu odpočtov dane uvádzaných v tejto časti 1755 daňových kontrol mesačne, čo je pri stave cca 1400 daňových kontrolórov nemožné a znamenalo by to paralýzu kontrolnej činnosti ako takej, nehovoriac o prípadnej potrebe asistencie orgánov činných v trestnom konaní," skonštatovalo MF SR.
      Možným riešením problému je podľa ministerstva ustanoviť povinnosť platiteľov dane uvádzať v kontrolnom výkaze v časti B.3. údaje o odpočtoch dane zo zjednodušených faktúr transparentnejšie, a to v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov alebo služieb. Ak platiteľ dane sumou odpočtov dane zo zjednodušených faktúr dosiahne stanovený limit, bude povinný uviesť údaje zo všetkých zjednodušených faktúr v členení podľa dodávateľov. Platitelia dane by boli povinní uviesť identifikačné číslo pre DPH dodávateľa a výšku odpočtu dane.
      MF SR navrhuje ustanoviť limit na uvádzanie podrobnejších údajov o odpočtoch dane zo zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze pre odpočty dane za jedno zdaňovacie obdobie vo výške 3000 eur a viac. Ak si bude podnikateľ uplatňovať odpočet v sume nižšej ako 3000 eur, uvedie údaj o odpočte dane v časti B.3. kontrolného výkazu kumulatívne jednou sumou, bez podrobnejšieho členenia tak, ako je tomu v súčasnosti.
      Takéto zmeny podľa rezortu financií zabezpečia detailnejšie informácie pre finančnú správu a detailnejšiu krížovú kontrolu údajov dodávateľov a odberateľov. Ministerstvo plánuje pripraviť zmenu zákona o DPH tak, aby sa navrhované opatrenia začali uplatňovať od 1. apríla 2016.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.