Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Tržby po kontrole sa zvýšili

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Kontroly registračných pokladníc opätovne ukázali, že podnikatelia najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby. Finančná správa počas uplynulého mesiaca preverila 917 podnikateľských subjektov, pričom v 112 prípadoch zistila nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Kontrolóri finančnej správy uskutočnili v júli kontroly v súvislosti s dodržiavaním zákona o používaní  ERP. Preverili spolu 917 podnikateľských subjektov, pričom urobili 348 kontrolných nákupov a 569 online monitorovaní na mieste. V týchto prípadoch kontrolór pozoruje na mieste situáciu v prevádzke a  prostredníctvom tabletu online monitoruje v systéme e-kasa zaznamenávanie tržieb  a vyhodnocuje stav počtu zákazníkov, ktorí vstúpili do prevádzky, resp. si zakúpili tovar alebo službu. Podnikateľ je tak pod kontrolou bez toho, aby o tom vedel. Pokiaľ kontrolór nemá pochybnosti o plnení povinnosti zo strany podnikateľa, kontrolný nákup nevykoná a neobmedzuje podnikateľa v jeho podnikateľskej činnosti.

Zo spomínaných 917 kontrol sa v 122 prípadoch ukázalo, že podnikatelia nedodržiavajú zákon o  používaní  ERP. Ide o 35% z celkového počtu kontrolných nákupov a 13% z celkového počtu kontrol vrátane online monitorovania. V 95 prípadoch išlo o nezaevidovanie tržby, čo sa opätovne ukazuje ako najčastejšie porušovanie legislatívy. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 34 890 eur.

To, že kontrolné akcie majú viditeľný efekt na správanie sa podnikateľských subjektov, dokazujú aj údaje z tržieb po kontrolnej akcii.  Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri finančnej správy, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred kontrolou o 13%. Počet vydaných pokladničných dokladov vzrástol o 24%.

Ak porovnáme úroveň tržieb pred spustením akcie v júni a počas kontrolnej akcie v júli, tak napr. v sekcii pohostinstiev vzrástli tržby o 19%, čo predstavuje sumu 13,1 milióna eur. V reštauračnom sektore a v jedálenských službách finančná správa zaznamenala nárast tržieb o 15 %, čo znamená 10 miliónov eur. Nejde však len o pozitívny vplyv kontrolných opatrení, ale aj začiatok letnej dovolenkovej sezóny. Kontroly pokračujú aj v tomto mesiaci. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.