Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Tretí sektor môže očakávať rekordnú podporu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa poukázala už viac ako 72 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo spracovaných o 60 000 viac vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Na účty prijímateľov prišla v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 suma vyššia o približne 6 miliónov eur. 

Finančná správa spracovala už cca 972 000  z celkového počtu podaných  974 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu viac ako 72  miliónov eur, čo medziročne k porovnateľnému obdobiu predstavuje nárast o 6 miliónov eurVäčšinu vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov správcovia dane spracovali do konca júla. 

Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou na podanie, suma sa bude ešte do konca roka zvyšovať. Možnosť darovať 2 % zo svojich daní majú aj daňovníci, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra 2023. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk  ako aj na portáli finančnej správy. Finančná správa odporúča daňovníkom, aby si vopred preverili, či sa nezisková organizácia, nadácia, alebo občianske združenie nachádza v danom zozname. 

Za zdaňovacie obdobie roka 2021 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb takmer 88 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa rozhodlo viac ako 914 tisíc daňovníkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.