Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Termín podania žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MH SR Zdroj: MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Aktuálne podmienky pre podanie elektronickej žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie

  • nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020;
  • na zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada;

Obdobie sťaženého užívania

Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré sú stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu. Aktuálne dátumy jednotlivých období nájdete v našich tabuľkách v sekcii OBDOBIE NA ÚČELY DOTÁCIE.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie 24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020 -31.12.2020 (obdobie obmedzen počas sviatkov).

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá), ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadení majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 31.12.2020, v prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15.12.2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16.12.2020-31.12.2020.

Ministerstvo hospodárstva SR bude aktualizovať dátumy začiatku a konca obdobia sťaženého užívania vždy v závislosti od aktuálnej situácie prijatých opatrení. Dotácia sa uhrádza vždy za spätné obdobie.

Žiadosti je možné podávať od 16.12.2020 do 31.03.2021, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti odporúčame podať s predstihom, aby bol pre Vás časový priestor podania prípadne ešte opätovnej žiadosti. Po ukončení výzvy (31.3.2021) nebude možné podať opravné žiadosti.

Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť technickej podpory.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.