Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel sa kráti

Kategória: Spravodajstvo

Firmy, ktoré majú vozidlo evidované v SR a používa sa na podnikanie, sú povinné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 2. februára 2015.

Bratislava 23. januára (TASR) – Firmy, ktoré majú vozidlo evidované v SR a používa sa na podnikanie, sú povinné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 2. februára 2015.
      "Povinnosť podať priznanie sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré sa používajú na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Vozidlá so zahraničnými evidenčnými číslami nie sú predmetom dane, ani ak sa budú používať na podnikanie na území SR," informovala TASR hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.       "Daňovníkmi sú držitelia vozidla zapísaní v osvedčení o evidencii, vlastníci zapísaní v dokladoch pri prenájme bez predkupného práva, a to aj v prípade operatívneho lízingu. Ďalej sa povinnosť vzťahuje na užívateľa vozidla, ak používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela. Alebo ak v dokladoch bola zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená, alebo zanikla. Tiež ak používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. Zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla," doplnila hovorkyňa FS.
      Pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo, alebo prestalo používať na podnikanie. Sadzby dane určili vyššie územné celky vo všeobecne záväznom nariadení pri osobnom automobile podľa zdvihového objemu motora v cm3, pri úžitkovom vozidle a autobuse podľa hmotnosti a počtu náprav.
      "Daňovník podáva daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu. Ak má viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, podáva daňové priznanie a platí daň v každom kraji osobitne," informovala ďalej Macíková a upozornila, že pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 v riadku 40 daňového priznania je už potrebné postupovať podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel. "Pri určení výšky predpokladanej dane na rok 2015 vychádza daňovník z ročných sadzieb dane pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe číslo jedna nového zákona o dani z motorových vozidiel. Ročnú sadzbu dane je potrebné upraviť podľa veku vozidla, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, údaj je v doklade  vozidla," spresnila.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.