Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

SZČO a zamestnávatelia: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za január 2021, uhradiť ho treba do konca marca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac január 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 012021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne - Sociálna poisťovňa (socpoist.sk) a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch opätovne SZČO a zamestnávateľom posiela aj e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za mesiac január 2021 do 31. marca 2023. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt.

Ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.