Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

SZČO a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od 1. januára 2021 v nových kalkulačkách

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). 

Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2021. Použitie kalkulačiek je jednoduché:

SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného:

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2021
Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre DPO od 1. januára 2021

Sociálna poisťovňa pripravuje na svojej webovej stránke aj Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. februára 2021. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 zistia, či budú od 1. februára 2021 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a tiež si budú môcť informatívne vypočítať jeho výšku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.