Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Stredná a východná Európa žiada zaviesť antidumpingové opatrenia voči Číne

Kategória: Spravodajstvo

Zväzy priemyslu a zamestnávatelia strednej a východnej Európy (SVE) spoločnou deklaráciou požadujú silné antidumpingové opatrenia na ochranu priemyslu proti Číne.

Bratislava 11. mája (TASR) - Zväzy priemyslu a zamestnávatelia strednej a východnej Európy (SVE) spoločnou deklaráciou požadujú silné antidumpingové opatrenia na ochranu priemyslu proti Číne. Deklaráciu zaslali Európskej komisii (EK) a tiež ministrom hospodárstva Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Informoval o tom tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.
      RÚZ spoločne s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska podľa neho zdieľajú spoločný názor, že EÚ musí pri posudzovaní štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu vypracovať a zohľadniť podrobnú analýzu dosahov na rôzne odvetvia európskeho priemyslu a zároveň založiť svoje rozhodnutie na existujúcich technických kritériách na udelenie takéhoto štatútu. "Za rovnako nevyhnutné považujeme zmodernizovanie našich obchodných - ochranných nástrojov, ktoré umožní ich rýchlejšie a efektívnejšie použitie v prípade potreby," podčiarkol.
      Región strednej a východnej Európy je podľa Hoštáka domovom celej škály priemyselných odvetví, ktoré sú vystavené rôznym spôsobom neférových obchodných praktík. "Z tohto dôvodu vítame prebiehajúcu diskusiu politických predstaviteľov EÚ podnietenú súčasnými výzvami, ktorým čelí oceliarsky priemysel, ale aj mnohé ďalšie odvetvia s vysokým zapojením do medzinárodného obchodu. Ekonomiky regiónu, ktorý reprezentujeme, tvoria 7 % celkového hrubého domáceho produktu EÚ a ich priemysel poskytuje prácu približne šiestim miliónom ľudí, teda 16 % z celkovej zamestnanosti v priemysle v rámci EÚ," podčiarkol.
      "Otázka štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu by sa podľa nášho názoru mala posudzovať na základe jasných kritérií zakotvených v legislatíve EÚ, vychádzajúc z dôkladného a komplexného zhodnotenia možných dopadov a v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). 'Automatické' udelenie štatútu nie je z právneho hľadiska nevyhnutné. Sme navyše presvedčení, že Čína objektívne nespĺňa kritériá trhového hospodárstva. Prípadne rozhodnutie o udelení tohto štatútu Číne z politických dôvodov by preto muselo garantovať, že EÚ zostanú k dispozícii účinné a právne silné antidumpingové opatrenia na ochranu nášho priemyslu," zdôraznil.
      Dopadová štúdia, ktorú pripravuje EK, musí byť podľa Hoštáka dôsledná a podrobná rozsahom a zohľadňovať tak zahraničný obchod, ako aj zahraničnú politiku a vzťahy s Čínou a ich vplyv na záujmy EÚ. "Analýza založená len na aktuálnych prípadoch, v ktorých boli zavedené ochranné obchodné opatrenia, tak ako ju v predbežnom posúdení vplyvov predložila EK, je nedostatočná, pretože pokrýva len malú časť z celkového objemu neférových obchodných praktík zo strany Číny," upozornil tajomník RÚZ.
      Európa musí podľa neho v neposlednom rade svoje rozhodnutie v otázke štatútu trhovej ekonomiky pre Čínu úzko koordinovať s ďalšími dôležitými obchodnými partnermi vrátane USA. Vo svetle alarmujúco vysokej výrobnej nadkapacity v Číne je mimoriadne dôležité, aby EÚ predišla možnému nárastu čínskeho exportu do Európy, ako dôsledku prípadných rozdielnych názorov. "Vzhľadom na skutočnosť, že Čína je účastníkom takmer 80 % všetkých antidumpingových konaní v EÚ a od roku 2010 celosvetovo vzrástli antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym tovarom až o 60 %, je rovnako nevyhnutné zreformovať existujúce nástroje na ochranu férového obchodu v EÚ tak, aby naši výrobcovia mali na trhu rovnaké podmienky ako ich konkurencia. Veríme preto, že naši politici a vládni predstavitelia konečne nájdu spoločnú reč a postoj ku Komisiou navrhovanej modernizácii obchodných ochranných mechanizmov, ktorá je že tretí rok zablokovaná v legislatívnom schvaľovacom procese," doplnil.
      "Podporujeme iniciatívu EK, pretože Európa nevyhnutne potrebuje rýchlejší a transparentnejší proces na zavedenie ochranných obchodných nástrojov, ako aj výrazné zefektívnenie účinnosti existujúcich nástrojov a opatrení," dodal Hošták.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.