Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Stravovanie zamestnancov bude mať (opäť) nové pravidlá

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Rokovanie NR SR prinieslo dňa 26. októbra 2021 schválenie novely Zákonníka práce. Poslanecký pozmeňovací návrh priniesol oproti pôvodnému návrhu zákona niekoľko významných zmien.

Hlavnou myšlienkou navrhovanej novely zákona bolo zrovnoprávniť rôzne formy stravovania, predovšetkým gastrolístkov alebo finančného príspevku podľa dobrovoľného výberu zamestnancov.

Pôvodný návrh oslobodiť od dane a odvodov príspevok na stravovanie do výšky 100 % sumy stravného (následne počas rokovaní vo výboroch diskutovaných 82 %) pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín nakoniec nebol v NR SR schválený. Poslaneckým pozmeňovacím návrhom, ktorý reaguje na výhrady medzirezortného pripomienkového konania, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny či Ministerstva financií došlo najmä k týmto zmenám:

  • oslobodenie od dane pre zamestnanca bude možné uplatniť vo výške 55 % hodnoty stravného (aktuálne maximálne 2,81 EUR), a to pre všetky formy stravovania aj finančného príspevku. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu by mal zostať bez zmeny a nebude podliehať zdaneniu.
  • poskytnutie gastrolístka alebo finančnej náhrady bude aj naďalej nutné realizovať vopred vo väzbe na zachovanie účelovosti príspevku.
  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú môcť do daňovo uznateľných výdavkov zahrnúť len čiastku 2,81 EUR za každý odpracovaný deň, bez povinnosti dokladovania nákupu stravy alebo gastrolístkov.

Schválené znenie novely zákona tak síce prináša zrovnoprávnenie daňového posúdenia gastrolístkov a finančného príspevku avšak za cenu zníženia limitu pre oslobodenie od dane a odvodov v prípade gastrolístkov resp. stravy poskytovanej zamestnancom na pracovisku. Novela preto postihne mnohých zamestnancov a zamestnávateľov. Nepodarilo sa ani odstrániť administratívnu náročnosť spôsobenú povinnosťou vyplácať príspevky na stravovanie vopred.

Novelu zákona ešte musí podpísať Prezidentka SR. Navrhovaná účinnosť je stanovená na 1. január 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.